Larvik har sikkerhetssertifisert sine IT-systemer

Larvik kommune er den første offentlige virksomheten i Norge som har fått ISO-sertifisert sikkerheten i sine IT-systemer.

I likhet med de fleste kommunene i Norge er Larvik kommune en enorm informasjonsbank for følsomme opplysninger om blant annet barnevern, familievold, helseopplysninger og økonomisk mislighold. For å sikre disse opplysningene mot uønsket innsyn er det foretatt en rekke risiko- og sårbarhetsanalyser der datasikkerhet og faktorer som taushetsplikt, fysiske postkasser, arkivrutiner og annet er gjennomgått.

Etter å ha rettet opp feil og mangler, har kommunen engasjert Den Norske Veritas til å foreta en uavhengig vurdering. Resultatet foreligger nå: Larvik kommune har fått sin informasjonssikkerhet sertifisert etter den britiske ISO-standarden BS7799.

I en pressemelding presiserer kommunen at "selve sertifiseringen er ikke noe mål i seg selv, men heller en bekreftelse fra en utenforstående ekspert på at våre rutiner og systemer er sikre." Det heter videre: "Selv om vi nå er sertifisert av Veritas, er arbeidet med informasjonssikkerhet en kontinuerlig prosess."

Mandag 25. august vil kommunens sertifikat overrekkes ved en egen høytidelighet.

;