Lås brukeren helt ute fra PC-ens systemfunksjoner

Alcatraz fra Wyse lar systemadministrator begrense brukerens PC-tilgang til bare et utvalg applikasjoner, slik at den gjøres om til en fjernstyrt terminal.

Alcatraz fra Wyse lar systemadministrator begrense brukerens PC-tilgang til bare et utvalg applikasjoner, slik at den gjøres om til en fjernstyrt terminal.

Fysisk sett er PC-er svært seiglivede: Grunnen til at de må byttes ut, er at applikasjonene blir stadig mer krevende. Etter hvert som PC-er med Windows 95 og Windows 98 ikke lenger henger med, er det nærliggende å tenke seg at deres liv kan forlenges ved å bytte til en terminalløsning som Citrix, og gjøre PC-ene om til tynne klienter. Det finnes allerede flere løsninger for dette, både fra amerikanske selskaper som Neoware og vårt hjemlige Linpro som har gjennomført et pilotprosjekt for Sarpsborg kommune der årgangs-PC-er ble gjort om til fjernstyrte terminaler for en rimelig penge.

    Les også:

Tynnklientleverandøren Wyse kan derfor ikke påberope seg å være tidlig ute når de kunngjør Alcatraz, et programvareprodukt for Windows 95 PC-er og nyere, som gjør dem til fjernstyrte terminaler. Espen Pedersen, leder for Wyses norske importør Commaxx, mener at de dog kommer svært godt.

– Globalt sett brukes tynne klienter, i motsetning til PC-er, på 2,5 prosent av verdens skjermarbeidsplasser, og 42 prosent av disse kommer fra Wyse, sier Pedersen. – I det norske arbeidslivet er 1,7 prosent av arbeidsplassene en Wyse-terminal. Det gjør Norge til verdens nest mest Wyse-penetrerte land, etter Australia. Wyse fortsetter å lage nye terminaler, blant annet en i toppklasse med 15 tommers flatskjerm med 525 MHz Pentium-prosessor, men har fått klare signaler på at man ønsker en løsning slik at bedrifter kan resirkulere sine eldre PC-er.

Pedersen framhever som spesielt med Alcatraz at det kan brukes til å utelukke brukeren fra enhver tilgang til Windows og til systemfunksjoner på PC-en.

- Du kan sitte sentralt og kontrollere alle oppsett på PC-ene i nettet, og innstille tre hundre parametre på hva brukeren skal få tilgang til. PC-ene kan styres på det nivået du ønsker, for eksempel individ eller gruppe, og du kan også sette opp regler som skal gjelde for alle eller noen.

Om ønskelig kan brukerens tilgang begrenses til en nettleser, med tilgang til utvalgte applikasjoner derfra. Pålogging kan kontrolleres for å forby blant annet doble pålogginger. Utstyr som diskettstasjon og utganger kan sperres, i likhet med funksjoner som lokal installasjon av programvare. Gamle PC-er kan ikke bare resirkuleres som vanlige tynnklienter, Alcatraz kan også omdanne dem til informasjonskiosker. Programvareoppdateringer kan også kjøres ut gjennom Alcatraz-systemet.

– Open View og Tivoli har også denne funksjonaliteten, men de er kompliserte og kostbare. Alcatraz tilbyr en lav terskel for å komme i gang, mellom 500 og 600 kroner per arbeidsplass.

Nærmere informasjon er tilgjengelig fra nettstedet til Wyse, blant annet enn vurdering fra analyseselskapet Butler Group.

Til toppen