Lås igjen SuperOffice med smartkort

Ikke alle ansatte skal lese hverandres brev og kontakter. Superoffice har derfor åpnet for Smartkort- sikkerhet.

Ikke alle ansatte skal lese hverandres brev og kontakter. Superoffice har derfor åpnet for Smartkort- sikkerhet.

Protective Technology er et selskap i Mandal som leverer smartkortbaserte løsninger for lisenskontroll (IrisLicense), kryptering (IrisCrypto) og tilgangskontroll (IrisAccess).

Avtalen gjør at brukere av SuperOffice-travel vil kunne sikre følsomme data, for eksempel kundeopplysninger, på sin bærbare PC med IrisCrypto. Den innebærer videre at SuperOffice markedsfører løsningen til IrisCrypto.

Krypteringsløsninger som krever smartkort regnes som langt sikrere enn løsninger der alt foregår på selve PC-en.

Les mer om smartkort-løsninger:


Smartkortsikkerhet uten tiltrodd tredjepart
Smartkortsikkerhet i Operas kommende e-post-leser
Smartkort fra iD2 i virtuelt privat nett
Verdens desidert minste datamaskin

Til toppen