Last ned IE8 beta 2 og sjekk alt det nye

Microsoft kom onsdag kveld med IE8 i en ny testutgave. Se hva som er nytt.

Det nye adressefeltet, "Smart Address Bar", i Internet Explorer 8.
Det nye adressefeltet, "Smart Address Bar", i Internet Explorer 8.

Microsoft kom onsdag kveld med IE8 i en ny testutgave. Se hva som er nytt.

Dersom alt går bra, kommer Microsoft med en ny utgave av Internet Explorer senere i år. Det som vil avgjøre dette, er hvordan den nye betautgaven av Internet Explorer 8 opptrer i tester.

IE8 beta 2-versjonen som ble gjort allment tilgjengelig nå i kveld, er rettet mot vanlige sluttbrukere. Den første betaversjonen av IE8, som ble sluppet i mars i år, var derimot rettet mot webutviklere.

I dette ligger det at det meste av funksjonaliteten under skallet var på plass i beta 1, mens Microsoft med beta 2 også har lagt til en flere del nyheter i og rundt brukergrensesnittet.

Under en presentasjon for pressen tidligere i dag, fortalte Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge at designmålene i forbindelse med IE8 først og fremst har vært knyttet til hastighet og effektivitet, samt sikkerhet og personvern.

I tillegg har Microsoft som uttalt mål at IE8 skal være den nettleseren som best overholder webstandardene, samtidig som at den ikke skal bryte med nettsteder som har vært tilpasset tidligere utgaver av Internet Explorer. Det sistnevnte gjøres ved at eldre nettsteder kan utstyres med kode som trigger et av de eldre visningsmodusene som IE8 støtter. Eventuelt kan brukeren selv velge å få vist en webside i IE7-modus. Dette kalles nå «Compatibility View», et valg som er tilgjengelig i nettleserens kontekstmeny.

Dette er selvfølgelig gode nyheter for webutviklere, som fra og med IE8 skal kunne websider som følger standardene og som fungerer i alle de vanligste nettleserne, uten å måtte gjøre spesielle tilpasninger for enkeltnettlesere. Dette kan spare utviklerne for mye arbeid og frustrasjoner, og oppdragsgiverne for kostnader.

Mye av det som er nytt i Internet Explorer 8 er allerede kjent.

Rett før jul i fjor erklærte Microsoft at en tidlig utgave av nettleseren hadde greid den krevende Acid2-testen, som sjekker hvor godt nettlesere støtter standarder som CSS og PNG. Microsoft er dog fortsatt den eneste større nettleserleverandør som ikke har lansert et produkt som greier denne testen.

Nå lover Microsoft at IE8 skal ha full støtte for CSS 2.1 før nettleseren lanseres, samtidig som det gjøres en rekke forbedringer i nettleserens støtte for DOM (Document Object Model) og HTML 4.01, slik at IE8 skal oppføre seg mer likt andre nettlesere.

IE8 skal også ha eller få støtte for kommende standarder som HTML 5 Draft DOM Storage-standarden og Selectors API-et til W3Cs Web API Working Group.

Også navigasjon forover og bakover, samt adressefeltet, skal i Ajax-applikasjoner nå kunne fungere i henhold til det som foreslås i HTML 5.

Hvordan IE8 beta 2 greier den nyere og vanskeligere Acid3-testen, unnlot Seierstad å si noe om. Opera Software skal ha greid denne testen internt i slutten av mars, mens Webkit-prosjektet, som blant annet Apples Safari er basert på, på samme tid kom med en offentlig tilgjengelig versjon som også greide bragden.

Det er også fra før kjent at stabiliteten og sikkerheten til IE8 er forbedret ved at hver eneste fane kjøres som en separat prosess, mens håndteringen av favoritter og rammen rundt kjøres som en egen, felles prosess. Dersom innholdet i en fane får prosessen til å krasje, vil den ikke dra med seg resten av nettleseren. Prosessene kjøres også med vilkårlige minneadresser, slik at det skal være vanskeligere for angripere å utnytte en krasj til å kjøre skadelig kode.

Da den første betautgaven av IE8 ble sluppet, ble det også gjort kjent at nettleseren støtter to typer webinnhold som er integrert med ny funksjonalitet i nettleseren.

Den ene av disse kalles Web Slices. Nettsteder kan legge ut RSS-lignende feeder knyttet til enkeltelementer på en webside, for eksempel en annonse i en nettauksjon eller værmeldingen for et gitt sted. IE8-brukerne kan da abonnere på disse feedene, som altså kalles Web Slices. De vil da være tilgjengelige for brukeren i Favoritt-verktøylinjen. Ved å bevege muspekeren over denne favoritten, vil brukeren kunne se når innholdet sist ble oppdatert og få en forhåndsvisning av innholdet uten å måtte gå til selve websiden der elementet er publisert.

Illustrasjonen viser ikonet man kan klikke på for å legge til en Web Slice.
Illustrasjonen viser ikonet man kan klikke på for å legge til en Web Slice.

På websider med Web Slices vil elementene som kan velges gjøres synlige ved hjelp av et ikon når man beveger muspekeren over dem.

Den andre typen funksjonen ble tidligere kalt Activities, men er senere blitt døpt om til Accelerators. Dette er i praksis utvidelser av kontekstmenyen i IE som dukker opp dersom markerer tekst på en webside og deretter høyreklikker med musen. Markerer man for eksempel adressen til et selskap på en webside og høyreklikker, kan man velge å få vist adressen i en karttjeneste. En utsnitt av kartet dukker opp over den aktuelle websiden dersom man bare lar muspekeren hvile over navnet på karttjenesten. Markerer man i stedet et navn, kan man velge å søke i en valgt søketjeneste etter det navnet.

Bruk av IE8s Accelerators. Her er "Map with Live Maps" valgt.
Bruk av IE8s Accelerators. Her er "Map with Live Maps" valgt.

Alle som har en relevant tjeneste skal forholdsvis enkelt kunne lage en slik Accelerator. Det er opp til IE-brukeren selv å velge hvilke Accelerators man ønsker å ha i kontekstmenyen.

Microsoft har tidligere også fortalt om mye av den nye sikkerhetsfunksjonaliteten som skal tilbys i Internet Explorer 8.

Blant annet skal IE8 beskytte brukerne bedre mot såkalte Cross-site Scripting-angrep (XSS), som innebærer at ondsinnede ved hjelp av ulike teknikker kan sette inn kode på nettstedet brukeren i utgangspunktet stoler på. Med dette kan man enten forsøke å lokke nettleserbrukere over på andre, ondsinnede websider eller spre falsk informasjon via siden brukeren besøker. Mer om hvordan Microsoft har valgt å løse dette, finnes i denne artikkelen.

Også i forbindelse med ActiveX-teknologien lover Microsoft flere forbedringer. Med mindre utviklerne av ActiveX-kontroller spesifikt har bestemt at kontrollen kun får brukes i forbindelse med et spesifikt nettsted, kan slike kontroller ofte misbrukes av ondsinnede. Med IE7 blir man som brukes spurt om man vil kjøre en ActiveX-kontroll første gang den lastes, men deretter kan den kjøres på nytt uten at brukeren varsles.

I IE8 er ActiveX-kontroller i utgangspunktet bare tilgjengelige for det nettstedet de er blitt lastet ned fra (Per-Site ActiveX), bortsett fra en del svært mye brukte kontroller. Disse finnes på en unntaksliste. Brukeren kan dessuten velge om man vil tillate at andre nettsteder skal få tilgang til installerte kontroller.

Med IE7 har kun brukere med administratorrettigheter kunnet installere ActiveX-kontroller. Dette har bydd på problemer for mange bedriftsbrukere, som ikke har tilgang til noen administratorkonto på egenhånd.

Med IE8 skal også vanlige brukere kunne laste ned ActiveX-kontroller, men dette vil skje innenfor brukerens egen profil - på en per-bruker basis, uten behov for administratorrettigheter. Kontrollene vil ikke være tilgjengelige for andre bruker og skal heller ikke kunne påvirke det samlede systemet.

På mandag denne uken kom den siste bolken med informasjon i forkant av dagens utgivelse. Den dreide seg om Microsofts måter å sikre brukernes privatliv i IE8.

Dette gjøres i hovedsak gjennom to metoder.

Den ene kalles InPrivate Browsing og er et eget modus nettleseren kan operere i. I dette moduset lagrer nettleseren ikke noe informasjon om bruken på maskinens harddisk. Dette gjør at senere brukere ikke kan se hva brukere som har benyttet InPrivate Browsing har gjort.

Den andre metoden som kan benyttes av brukeren kalles InPrivate Blocking og gjør det mulig for brukere å hindre at aktører som leverer integrert innhold til flere nettsteder kan overvåke hvilke av disse nettstedene brukeren besøker.

Du kan lese mer InPrivate-metodene i denne artikkelen.

Til tross for alt som har blitt kjent på forhånd, inkluderer IE8 beta 2 også en del som kanskje ikke er blitt like mye omtalt tidligere.

Under skallet loves det betydelig bedre JavaScript-ytelse enn tidligere utgaver, noe som skal gi en opplevelse av at webapplikasjoner reagerer raskere. Også det å starte nettleseren, å åpne en ny fane eller å laste en webside skal går raskere. IE8 skal også rydde opp i minnet oftere og mer effektiv, noe som skal gi bedre bruk av systemressursene.

Microsoft publiserte i går mer informasjon om blant annet ytelsen til IE8 på denne siden.

Adressefeltet i Internet Explorer 8, Smart Address Bar, har nå funksjonalitet som minner om AwesomeBar i Firefox 3. Når brukeren begynner å skrive inn et ord, leter nettleseren i historikken, favoritter og RSS-feeder brukeren abonnerer på for å se etter ordet brukeren har skrevet inn. Det søkes både i tittel og URL-en til sidene. Deretter presenteres brukeren for en liste med treff.

Også fanefunksjonaliteten i IE8 er forbedret. Blant annet husker nettleseren nå faner som er blitt lukket, for eksempel ved en feil. Disse kan da velges fra siden som vises når man åpner en ny fane. Nettleseren skal også huske arbeidsøkter, slik at de samme sidene og fanene vises dersom nettleseren stenges og åpnes igjen. Også innhold i skjemaer skal kunne huskes, også etter en krasj.

Valgmuligheter som tilbys når en ny fane åpnes.
Valgmuligheter som tilbys når en ny fane åpnes.

Med IE8 har Microsoft også innført fargekoding av faner som hører sammen, det vil si faner som brukeren har åpnet ved å klikke på lenker på websiden i en tidligere åpnet fane. De nye fanene vil vises rett ved siden av den utgangssfanen, og hele gruppen med faner kan lukkes ved hjelp av én kommando.

Fargegruppering av faner.
Fargegruppering av faner.

Funksjonen for å søke etter tekst i websider skal være forbedret. Det åpnes nå et søkefelt under den aktive fanen. Når brukeren søker etter et ord eller uttrykk, vil det IE8 oppgi antallet treff på siden og utheve alle steder hvor utrykket finnes.

Ved å trykke F12 i IE8 får man tilgang til et sett med utviklerverktøy, noe som er en forbedring av utvikler-verktøylinjen til IE7. Disse kan minne mye om Firebug til Firefox og Dragonfly i Opera 9.5. Blant kan verktøyene brukes til å redigere og debugge CSS og HTML, teste og debugget skripts, analysere skriptytelse, vise eller modifsere DOM, studere regler og å finne fram til opphavet til stilverdier. Endringer som gjøres i verktøyene kan deretter lagres som HTML- og CSS-filer. Verktøyene skal også gjøre det enklere å studere kildekode ved hjelp av nummererte linjer og fargekoding.

Utviklerverkøy i Internet Explorer 8.
Utviklerverkøy i Internet Explorer 8.

I IE8 skal det også være enklere for brukerne å administrere plugins og andre nettlesertillegg. Blant annet har mange opplevd å få uønskede verktøylinjer i IE. Dette skal nå være enklere å fjerne fra et felles grensesnitt for alle slike tillegg.

Grensesnitt for administrasjon av nettleser-tillegg.
Grensesnitt for administrasjon av nettleser-tillegg.

Internet Explorer 8 beta 2 er tilgjengelig for nedlasting fra denne siden.

Betaversjonen er tilgjengelig for Windows XP og Vista, samt for Windows Server 2003 og 2008.

digi.no vil anbefale leserne som vurderer å teste betautgaven om å lese installasjonsrådene som er oppgitt i dette blogginnlegget. Dette gjelder også brukere som har beta 1-utgaven installert fra før.

Den nye betaversjonen er foreløpig ikke tilgjengelig på norsk, men en norsk utgave kan trolig ventes i september.

    Les også:

Til toppen