Last ned viktig sikkerhetsfiks til Java

Sun har utgitt oppdaterte versjoner av selskapet Java JRE (Java Runtime Environment) etter at det er blitt funnet en rekke sårbarheten i programvaren. Sårbarhetene åpner ifølge sikkerhetsselskapet Secunia for omgåelse av visse sikkerhetsrestriksjoner, manipulering av data, avsløring av potensielt sensitiv informasjon og potensielt også full tilgang til det sårbare systemet.

Sårbarhetene finnes i JDK og JRE 6 Update 2 og tidligere, JDK og JRE 5 Update 12 og tidligere, SDK og JRE 1.4.2_15 og tidligere, samt i SDK og JRE 1.3.1_20 og tidligere.

Mer informasjon om sårbarhetene og lenker til oppdateringene finnes her.

    Les også:

Les mer om:
;