Lav reell omsetning i Fast

I utgangspunktet leverte Fast greie tall, men omsetningen er egentlig lite imponerende.

Omsetningen til Fast i andre kvartal endte på 10,396 millioner dollar, noe som var ned fra 11,823 millioner dollar i første kvartal i år. Nedgangen i omsetningen skyldes effektene etter at kunden KPNQwest har stoppet kjøp av nye tjenester fra selskapet.

Nettoresultatet endte på 0,841 millioner dollar i andre kvartal, noe som var opp fra 0,349 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

EBITDA-resultatet endte på 2,874 millioner dollar i andre kvartal, mot 2,397 millioner dollar i første kvartal i år. EBITDA justert for opsjonskostnader endte på 3,621 millioner dollar i andre kvartal, mot 3,499 millioner dollar i første kvartal.

Fast bruker amerikanske regnskapsstandard.

Fast skriver i meldingen at de ekskludert KPNQwest-konkursen hadde en vekst i omsetningen på syv prosent kvartal til kvartal og en vekst sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor på 22 prosent.

En litt nærmere gjennomgang av tallene som ble levert sent tirsdag, og dessverre uten en balanse, gir en rekke spørsmålstegn til selskapets resultat- og omsetningsutvikling.

Selskapets kundefordringer ble redusert med 7,2 millioner dollar i kvartal. Bakgrunnen for dette var bortfallet av ventede inntekter fra KPNQwest. Det som er litt mer overraskende er føringen av utsatt inntekt på hele 7,7 millioner dollar i andre kvartal.

Dette knytter seg til penger Fast har fått i forskudd fra kunder, og som føres til omsetning i den perioden arbeidet utføres. Problemet til Fast er at av en omsetning på 10,396 millioner dollar i andre kvartal, er hele 7,7 millioner kroner føring av oppdrag som tidligere er inngått. Dette gjelder blant annet kontrakten Fast har med Qwest.

Trekker vi 7,7 millioner dollar fra 10,396 millioner får vi 2,7 millioner dollar, som vi velger å kalle det reelle omsetningen i andre kvartal. Så lavt har ikke tallet vært siden fjerde kvartal 2000.

Dermed tegnes et bilde av et kvartal av Fast som er langt unna OK, som man kan få inntrykk av ved første gjennomsyn.

(Denne saken er skrevet av digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet (oppdatert sak).)

Til toppen