Lav valgdeltakelse i Telenor

Opptellingen av stemmesedler til valg av ansattes representanter i rundt 30 aksjeselskap i Telenor-konsernet viste en lav valgdeltakelse. Til konsernstyret valgte litt over 42 prosent å avlegge stemme på ansattes representanter.

Opptellingen av stemmesedler til valg av ansattes representanter i rundt 30 aksjeselskap i Telenor-konsernet viste en lav valgdeltakelse. Til konsernstyret valgte litt over 42 prosent å avlegge stemme på ansattes representanter.

De Telenoransatte kunne den 8. og 9. september stemme på sine egne representanter til en rekke av aksjeselskapene som utgjør Telenor-konsernet.

Tidligere er resultatene av valgene til bedriftsforsamlingen og styret i Telenor AS blitt kjent. Nå foreligger også resultatene for de andre aksjeselskapene. Disse bringes her i sin helhet av digi.no.
  • Valgene i Telenor blir gjennomført som forhåndstallsvalg om ikke annet er nevnt. Varamedlemmer er ikke tatt med på listen.

Konsernstyret:
Svein Eivind Solheim, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Anne Sørlie, styremedlem (Tele- og Dataforbundet) og Synnøve Lohne-Knudsen, styremedlem (Fellesliste for KTTL, NITO og TS)

Bedriftsforsamlingen:
Svein Åge Samuelsen, medlem (Tele- og Dataforbundet), Bjørg Fagnastøl, medlem (Tele- og Dataforbundet), Anne Bjerk, medlem (Tele- og Dataforbundet), Karstein Rystad, observatør (Tele- og Dataforbundet), Irma Tystad, medlem (Fellesliste for KTTL, NITO og TS), Jan Riddervold, medlem (Fellesliste for KTTL, NITO og TS), Ole-Morten Olsen, observatør (Fellesliste for KTTL, NITO og TS).
  • Deretter styrerne i aksjeselskapene i alfabetisk rekkefølge.

4P Datalab AS
Flertallsvalg.
Audun Sveen, styremedlem, Jan Yngve Vestby, styremedlem

Telenor Allianse AS
Flertallsvalg.
Tor Åge Fjukstad, styremedlem. Terje Seim, styremedlem.

Telenor Avidi AS
Arne Michael Olsen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Sverre Østvold, styremedlem (Tele og Dataforbundet).

Telenor Bedrift AS
Eva Holmgren, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Helge Enger, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Wenche Aannestad, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor Data Consult AS
Flertallsvalg
Leo Eliassen, styremedlem

Telenor Direkte AS
Elin Vaag Endrerud, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Morten Zsirmaz, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Dolphin AS
Det ble ikke avgitt noen stemmer i Telenor Dolphin AS. Ingen er valgt.
Valgstyrets kommentar: Det bør vurderes om det på et senere tidspunkt er mulig å få valgt styremedlemmer i bedriften. Det skal i såfall holdes suppleringsvalg.

Telenor Eiendom
Francisco Rasmijn, styremedlem (Tele- og Dataforbundet)

Telenor Financial Systems AS
Flertallsvalg.
Marit Holen, styremedlem.
Valgstyrets kommentar: Det bør vurderes om det på et senere tidspunkt er mulig å få valgt de manglende vararepresentantene. Det skal i såfall holdes suppleringsvalg.

Telenor FoU
Tron Walseth, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Kaare Ingar Sletta, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor Geomatikk AS
Jarl Petter Bakke, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Monica Derbakk, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Hilde Elveland, styremedlem (Tele og Dataforbundet).

Telenor Global Services AS
Knut Viddal-Ervik, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Hjalmar A. Hansen (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor InfoMedica AS
Flertallsvalg.
Dag Harald Bergtun, styremedlem.

Telenor Inkasso AS
Sigurd Haalaas, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Installasjon AS
Ken Wisnes, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Morten Holmen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Trond Berg Hansen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor International AS
Stine Haugom, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Vigdis Irene Hjelseth, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), May Britt Reinertsen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Invest AS
Flertallsvalg.
Arne Kjetil Lian, styremedlem
Valgstyrets kommentar: Det bør vurderes om det på et senere tidspunkt er mulig å få valgt de manglende vararepresentantene. Det skal i såfall holdes suppleringsvalg.

Telenor Link AS
Flertallsvalg.
Per Johnny Fjeld, styremedlem, Synnøve Huserbråten, styremedlem.

Lokalveiviseren AS
Flertallsvalg
Anette Høven, styremedlem.

Telenor Media AS
Irma Tystad, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Grethe Henriksen, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Hjørdis Henriksen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Miljø AS
Flertallsvalg.
Hans Martin Solberg, styremedlem.

Telenor Mobil AS
Petter Løes Arnesen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Liv-Ann S. Altunay, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Morten Fallstein, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor Multicom AS
Svein Renolen, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor Nett AS
Per Gunnar Salomonsen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Frank Hansen, styremedlem (Tele og Dataforbundet), Jon Yngve Malum, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor Nextel AS
Flertallsvalg.
Dag Mjelde, styremedlem, Raymond Eivik, styremedlem.

Norkring AS
Helge Morten Moe, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Odd Olsen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Novit AS
Bård Tjernshaugen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), John Brekke, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Aud Vikan Hansen, styremedlem (Finansforbundet, Telenor Novit AS).

Telenor Plus AS
Grethe Henriksen, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Ima Tystad, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Finn Myrland, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Privat AS
Berit Kopren, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Arne Rebnor, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Astri Skare (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Renhold og Kantine AS
Bjørg Ulriksen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Rita Langseth, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Else Nærland, styremedlem (Tele- og Dataforbundet).

Telenor Satellite Services AS
Tord Skoe Fredriksen, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS), Sigmund Virak, styremedlem (Fellesliste fra KTTL, NITO og TS).

Telenor Telehuset AS
Runar Kristiansen, styremedlem (Tele- og Dataforbundet), Stein Haugli, styremedlem (liste fra seks ansatte ved Telehuset Drammen), Johan Hauge, styremedlem (liste fra seks ansatte ved Telehuset Drammen).

Telenor Marktech AS
Valgstyrets kommentar: Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen forslag på ansatterepresentanter til styret. Det ble tatt kontakt med bedriften for om mulig å få fremskaffet kandidater, men selv med en utvidet frist, lyktes det ikke å finne noen som var villige til å stille opp til valg.
Det bør holdes suppleringsvalg i bedriften når det synes mulig å få stilt kandidater.

Telenor Marlink AS
Valgstyrets kommentar: Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen forslag på ansatterepresentanter til styret. Det ble tatt kontakt med bedriften for om mulig å få fremskaffet kandidater, men selv med en utvidet frist, lyktes det ikke å finne noen som var villige til å stille opp til valg.
Det bør holdes suppleringsvalg i bedriften når det synes mulig å få stilt kandidater.

Til toppen