Lavere daglig nettbruk

Tall fra Norsk Gallup viser at den daglige nettbruken faller, sannsynligvis på grunn av ferietid. Hele seks av ni nettsteder i "Web-toppen" har tilbakegang fra mai til juni når det gjelder daglige dekningstall, og fem av ni har nedgang på ukentlige lesertall.

Tall fra Norsk Gallup viser at den daglige nettbruken faller, sannsynligvis på grunn av ferietid. Hele seks av ni nettsteder i "Web-toppen" har tilbakegang fra mai til juni når det gjelder daglige dekningstall, og fem av ni har nedgang på ukentlige lesertall.

Sommeren har kommet også til Internett-Norge, og stillheten senker seg over tastaturer og maskiner. Fem av ni nettsteder har nedgang i antall ukentlige lesere, og seks av ni har nedgang i daglige antall lesere.

Undersøkelsen InterTrack viser en "reell og signifikant" nedgang i antall mennesker som bruker Internett til daglig, ifølge Norsk Gallup. I juni var 269.000 mennesker i Norge inne på Internett, mens tilsvarende tall for mai var på 345.000. Eksamenstid, sommerferie og fotball-VM blir oppgitt som årsaker til nedgangen.

Bruken av Internett i forhold til hvor mange som har tilgang til Internett, er nå på 19 prosent mot en topp på 29 prosent i mars i år.

Undersøkelsen viser mindre endringer på tilgangen på Internett fra mai til juni. Den viser et fall fra 1,464 millioner til 1,424 millioner personer. Norsk Gallup kaller denne nedgangen "marginal". I underkant av 400.000 husstander har tilgang til Internett, noe som utgjør 20 prosent av alle norske husstander.

De ukentlige lesertallene i Web-toppen viser en til dels sterk tilbakegang for flere nettsteder. Aftenposten faller fra 153.000 ukentlige lesere i mai til 127.000 lesere i juni, et tap på rundt 26.000 lesere. Også TV2s hjemmesider viser tilbakegang på 25.000.

Nettavisen mister 18.000 ukentlige lesere og 29.000 daglige lesere i tidsperioden, noe administrerende direktør Knut Ivar Skeid tilbakeviser i Dagens Næringsliv i dag, mandag. Skeid hevder deres egne servermålinger viser solid framgang fra mai til juni.

Også digi.no må registrere 6000 færre daglige lesere i juni sammenliknet med foregående måned, mens antallet ukentlige lesere bare faller fra 62.000 i mai til 58.000 i juni.

Bare NRK har framgang både i ukentlige og daglige lesere. Dette kan sannsynligvis spores tilbake til at NRK la ut bilder på hjemmesidene for å bevise at straffesparket i fotballkampen mellom Norge og Brasil var riktig idømt.

Både InterTrack og Web-toppen blir hver måned publisert av Norsk Gallup. InterTrack tar for seg tilgang til og bruk av Internett, mens Web-toppen publiserer de offisielle dekningstallene for aviser tilsluttet Norske Avisers Landsforening, i tillegg til syv andre nettaktører og -publikasjoner. Norsk Gallup legger vekt på at de mindre svingningene som kommer fram på Web-toppen, som regel er innenfor feilmarginene for slik statistikk.

Publikasjon Daglige lesertall 1998 juni i tusen Daglige lesertall mai 1998 i tusen Ukentlige lesertall juni 1998 i tusen Ukentlige lesertall mai 1998 i tusen
VG 102 113 269 276
Nettavisen 51 80 225 243
Dagbladet 76 84 200 185
Aftenposten 51 47 127 153
TV2.no 25 18 73 98
NRK.no 22 11 87 55
digi.no 11 18 58 62
Nettsted Daglige lesertall juni 1998 i tusen Daglige lesertall mai 1998 i tusen Ukentlige lesertall juni 1998 i tusen Ukentlige lesertall mai 1998 i tusen
SOL 142 153 356 349
Jobshop 4 15 51 51
Til toppen