Lavere leiepriser hos Telenor

Over sommeren setter Telenor prisene ned på sine leide samband mellom 10 og 25 prosent. Prisene på digitale samband med hastighet 64kbit/s til 2Mbit/s settes ned med i gjennomsnitt 10 prosent.

Over sommeren setter Telenor prisene ned på sine leide samband mellom 10 og 25 prosent. Prisene på digitale samband med hastighet 64kbit/s til 2Mbit/s settes ned med i gjennomsnitt 10 prosent.

Prisreduksjonen gjelder for analoge og digitale samband med kapasitet fra 64 kbit/s og opp til 155Mbit/s. Prisreduksjonen er størst for digitale høyhastighetssamband, med en reduksjon opptil 25 %. I tillegg øker Telenor rabattene til å gjelde samband mellom flere av de største byene i Norge. Endringene i rabattsatser gjøres gjeldende fra 1. september mens prisene ellers settes ned fra 1. august.

Telenor er kritisert for å ha for høye priser på slike samband, selv om prisene er satt ned de siste årene. Selskapet bygger nå ut med fiberkabler både i landsnettet og lokalt helt ut til kundene. Ny teknologi og høykapasitets samband over fiberkabler kan gi kundene nye tjenester med bedre kvalitet enn dagens tjenester.

- Markedet for leide samband er i rask utvikling med flere alternative tilbydere. Telenors målsetting er å inneha en aktiv rolle, og prisreduksjonen er således med på å sikre at Telenors tilbud på leide samband er konkurransedyktige. Vi vil fortsette arbeidet med å innføre ny teknologi som vil effektivisere produksjonsplattformene og gi kundene nye tjenester med bedre kvalitet, sier administrerende direktør i Telenor Nett, Jan Edvard Thygesen.

Til toppen