Lavere lønnsvekst og høyere arbeidsledighet

Selv om krisetiltakene virker så vil finanskrisen merkes, viser oppdatert SSB-prognose.

Lavere lønnsvekst og høyere arbeidsledighet

Selv om krisetiltakene virker så vil finanskrisen merkes, viser oppdatert SSB-prognose.

Statsminister Jens Stoltenberg, finansminister Kristin Halvorsen og sentralbanksjef Svein Gjedrem la søndag frem en krisepakke som skal få hjulene i det norske lånemarkedet til å fungere igjen.

Det dreier seg blant annet om en lånepakke på hele 350 milliarder kroner. Om det er nok vil tiden vise, men det er uansett liten tvil om at den internasjonale finanskrisen i en eller annen form vil påvirke også Norge og det norske IKT-markedet.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i dag, mandag, lagt frem nye prognoser for hvordan økonomien i Norge vil utvikle seg i tiden fremover.

Prognosene er langt fra dystre, selv om det er snakk om nedganger. SSB presiserer imidlertid at prognosene forutsetter at regjeringen og sentralbankens tiltak fungerer etter intensjonene.

- Vår prognose forutsetter at myndighetene relativt raskt lykkes med å gjenopprette tilliten i kredittmarkedene, skriver SSB i en melding på sin hjemmeside.

SSB mener at arbeidsledigheten vil bli noe høyere, lønnsveksten vil avta og det samtidig vil bli økt inflasjon.

Konjunkturnedgangen har så langt bare i beskjeden grad ført til økt ledighet. Sesongjusterte månedstall fra AKU viser ingen klare tegn til økt arbeidsledighet, men antall registrert ledige ifølge NAV antyder et omslag basert på tallene fra september. Etter hvert som den svake aktivitetsutviklingen forsterkes, vil sysselsettingsveksten avta markert og arbeidsledigheten vil øke. Redusert tilstrømning av utenlandsk arbeidskraft vil kunne bidra til å begrense økningen i ledigheten som vi nå anslår blir 3,8 prosent i 2010 og 2011. Det er klart høyere enn tidligere anslått, men fortsatt lavt i forhold til forrige lavkonjunktur.

digi.no har fulgt tallene for IKT-bransjen fra Nav tett i fem år, og de har aldri vært så lave som nå. I september var det bare 682 arbeidsledige i bransjen.

IT-bransjen har fulgt utviklingen til resten av markedet, men har i store perioder vært enda strammere enn resten av markedet. Interesseorganisasjonen IKT-Norge og bedriftene har slitt med å få rekruttere nok kvalifiserte folk til bransjen.

- Selv om IT-bransjen er blant de yrker som foreløpig er minst berørt av finansuroen, vil en videre nedgang i ledige stillinger kunne påvirke IT-ledigheten. Det kan slå ut i 2009, sa underdirektør Hans Kure i Nav til digi.no 6. oktober.

Han mente det fortsatt var lett å få jobb i IT-bransjen.

SSB mener på sin side at den gode lønnsomheten i næringslivet og det stramme arbeidsmarkedet nå kan gå mot slutten:

Høy lønnsomhet i næringslivet og press i arbeidsmarkedet har bidratt til høy lønnsvekst. Dette vil nå snu. Svakere utsikter internasjonalt og fallende priser på tradisjonelle norske eksportvarer bidrar til at lønnsveksten vil reduseres de neste årene ned til om lag 4,0 prosent i 2010 og 2011.

Svakere lønnsvekst kan også bli kombinert med en økt inflasjon. Det betyr at en større andel av lønnsveksten vil bli spist opp av at varer og tjenester blir dyrere.

I rene tall er det ikke snakk om store svingninger.

SSB forventer at arbeidsledigheten stiger fra rekordlave 2,5 prosent i 2007 til 3,8 prosent i 2010 og 2011.

Lønnsveksten var på 5,6 prosent i 2007, og forventes å endte på 6,0 prosent i år. SSB forventer at den avtar gradvis ned til 3,7 prosent i 2011.

Inflasjonen i år blir anslått å komme opp i 2 prosent i 2010 og 2011. Dette er litt høyere enn i dag.

SSB er nøye med å påpeke at det for tiden er knyttet stor usikkerhet til prognosene fordi den økonomiske situasjonen er så uoversiktlig. De mener Norge vil få en liten nedtur hvis tiltakene virker, men slår fast at det kan bli en vesentlig nedgang dersom de ikke gir den ønskede effekt.

Her kan du selv lese den oppdaterte prognosen fra SSB.

    Les også:

Til toppen