Lavere priser på høyere hastigheter

Fra 1. mai senker Telenor prisene på leide samband med opptil 25 prosent for samband med hastighet høyere enn 2 Mbit/s. Prisene på digitale samband forøvrig senkes med fem til ti prosent.

Fra 1. mai senker Telenor prisene på leide samband med opptil 25 prosent for samband med hastighet høyere enn 2 Mbit/s. Prisene på digitale samband forøvrig senkes med fem til ti prosent.

Prisrevisjonen består av en generell prisreduksjon for digitale samband med kapasitet fra 64 kbit/s og opp til 155Mbit/s, samt en justering av omfanget av kapasitetsrabatten.

Prisreduksjonen er størst for høyhastighetssamband, med en reduksjon på opptil 25 prosent, skriver Telenor i en pressemelding.

Bakgrunnen for prisreduksjonen er reduserte kostnader som følge av modernisering og effektivisering av produksjonsplattformene og nettet. Enkelte hastighetsklasser på lange strekninger har i løpet av en femårsperiode hatt opptil 80 prosent prisreduksjon.

Telenor vil vurdere å tilby høyere hastighetsklasser når behov for slik kapasitet melder seg.

Selskapet fortsetter oppgradering av kapasiteten på flere av de viktigste føringene i alle deler av nettet, og med prisreduksjonene ønsker Telenor å stimulere til økt utnyttelse av kapasiteten.

- Prisreduksjonene sikrer at Telenors tilbud er konkurransedyktig i et marked med flere alternative tilbydere av infrastruktur. Utviklingen er med på å drive Telenors arbeid med å tilpasse prisene og senke egne kostnader. Vi vil følge markedsutviklingen nøye og komme med ytterligere tilpasninger fremover, sier administrerende direktør i Telenor Nett AS,Jan Edvard Thygesen.

Til toppen