Lavere skatt på opsjoner

Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å få opsjoner og skal alt før påske legge frem et forslag om skattefritak.

Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å få opsjoner og skal alt før påske legge frem et forslag om skattefritak.

IT-bransjen har kjempet en lang kamp for enklere opsjonsregler og lavere skatt på opsjoner. Svært mange bedrifter ønsker å dele ut opsjoner til ansatte i stedet for høy lønn, både for å tiltrekke seg og holde på kvalifiserte folk. For den enkelte ansatte kan opsjoner når de blir til aksjer gi store økonomiske gevinster dersom selskapet de jobber i lykkes.

Sentrumsregjeringen var kommet på gli og planla et forslag med betydelige lettelser i dagens harde beskatning, men så kom regjeringsskiftet. Mange i IT-bransjen fryktet et tilbakeslag, for Arbeidspartiets mektige bror, LO, er imot lavere opsjonsskatt.
Les om IT-bransjens kamp for lavere opsjonsskatt:
IT-bransjens ønskeliste til den nye regjeringen
IT-Norge frykter skattesmell fra Stoltenberg
Neppe bedre opsjonsregler før år 2001
Må selge 200.000 Opticom-aksjer for å betale skatt

Men nå sier nyinnsatt finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at regjeringen vil legge frem et forslag om lavere opsjonsskatt allerede før påske. Parallelt kommer også sentrumspartiene til å legge frem sitt forslag.


Dermed er ringen sluttet. For det var Arbeiderpartiet som med støtte fra Senterpartiet i 1996, strammet inn det liberale opsjonsregelverket som de samme partiene nå kappes om å gjeninnføre. I fjor ble reglene myket opp noe for opsjoner med en verdi på under 600.000 kroner

Det er Arbeiderpartiet som går lengst - de ønsker å kutte ut beskatningen av opsjoner helt. Dermed vil det bare komme vanlig 28 prosents kapitalbeskatning på opsjonene den dag de gir gevinst i form av utbytte. Men Arbeiderpartiet vil holde opsjoner i børsnoterte selskaper utenfor de nye reglene.

Til toppen