Lavt sykefravær i IT-bransjen

Til tross for ledighet og turbulens i IT-bransjen, er sykefraværet lavere enn i andre bransjer.

Til tross for ledighet og turbulens i IT-bransjen, er sykefraværet lavere enn i andre bransjer.

Sykefraværet i Norge har økt kraftig de siste årene og var 8,5 prosent i fjerde kvartal i fjor. Statistisk Sentralbyrå har ikke spesifisert IT-bransjen som en egen næring i sine statistikker, men tall fra ulike kilder viser at svært få IT-selskaper har et fravær på over fem prosent.

Arbeidstilsynet har gjennomført en fersk undersøkelse blant 54 IT-selskaper i Akershus og Østfold som viser at sykefravær ikke er noe stort problem i denne bransjen.

– Det er hyggelig å se at sykefraværsbildet ikke er ensidig negativt, sier arbeidslivssjef Kari Mærøe Lier i NITO etter at det ble kjent at IT-folk holder seg friskere enn andre arbeidstagere.

Hun viser til klare sammenhenger mellom arbeidets art og sykefraværsstatistikken.

– Vi vet at mye belastninger og lite egenkontroll i jobben er viktige faktorer. Over tid er faren stor for at slike tilstander gir et høyt langtidsfravær, sier Mærøe Lier .

Hun oppfordrer arbeidssteder som er utsatte, til å jobbe aktivt for å motvirke at medarbeiderne blir syke. Dette innebærer at ledelsen og de ansatte må gå inn i arbeidsprosesser, rutiner og ledelsesform for å se på forbedringspunkter.

Til toppen