Lavtlønnede har ikke råd til Internett

Alle elever skal være med på det digitale kompetanseløftet, men slett ikke alle har råd til det.

Det digitale kompetanseløftet krever at digital kompetanse skal være en av de fem ferdighetene på lik linje med skriving, lesing, muntlig framstilling og regning.

Men en ny og oppsiktvekkende undersøkelse viser at barn av lavtlønnede foreldre kan stå i fare for å sakke akterut.

Undersøkelsen utført av Norstat på oppdrag fra IT-selskapet ErgoGroup avdekker at 46 prosent av husholdninger med inntekt under 300.000 kroner mangler tilgang på Internett.

For husstander med inntekt over 700.000 kroner, er det derimot bare to prosent som ikke har tilgang.

3 av 10 nordmenn med kun grunnskole har ikke Internett, mens bare 7 prosent av dem med mastergrad mangler tilgang.

39 prosent av dem over 56 år har ikke eller bruker ikke Internett.

Undersøkelsen avdekker likevel at skillene med hensyn til utdanning er i ferd med å bli borte. Ergogroup, som i dag offentliggjør undersøkelsen på IT-tinget i Tønsberg, opplever at en elektriker er like opptatt av Interett som en toppleder med flere års utdanning på høyt nivå.

I tillegg går det fram av tallene at offentlige digitale tjenester blir brukt i stor grad. Mer enn halvparten har brukt nett-tjenester hos skatteetaten og kommunen, Brønnøysundregistrene, NAV, MinSide og Lånekassen.

Unge voksne mellom 26 og 45 år er storbrukere av Internett og offentlige tjenester. 62 prosent av disse har lastet ned offentlige skjemaer fra nett, mot 48 prosent av befolkningen som helhet.

Les mer om:
;