Ledelsen i Mobile Media Company går

Administrerende direktør Karsten Hauge og viseadministrerende direktør Steinar Svalesen i The Mobile Media Company fratrer sine stillinger med umiddelbar virkning.

Største eier i MMC er Televenture, tidligere Telenor Venture med Rune Rinnan i spissen.

- Det nye styret i The Mobile Media Company tiltrådte 10. mars, og har de to seneste ukene gjennomgått selskapet. Karsten Hauge og Steinar Svalesen har i samråd med styret funnet det naturlig å slutte i selskapet, sier styreformann Svein Sivertsen i The Mobile Media Company i en kommentar, og fortsetter:

- Nå skal vi fortsette selskapsgjennomgangen og strategiarbeidet. De ansatte i The Mobile Media Company besitter markedets beste kunnskap om mobilt innhold, og selskapet er unikt posisjonert i det hurtig voksende markedet i Europa, Nord-Amerika og Asia. Dette er en posisjon vi skal ta vare på og utvikle videre, sier Sivertsen.

Til toppen