Ledende harddisk-produsent kutter stillinger

Vanskelige tider for lagringsgigant.

Ledende harddisk-produsent kutter stillinger

Harddisk-produsenten Seagate kunngjorde i går at den har innledet en restruktureringsplan som inkluderer omtrent 1100 stillingskutt, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstokken globalt.

Selskapet ser seg nødt til å redusere kostnadene det bruker på produktutvikling, markedsføring og administrasjon lavere enn 300 millioner dollar per kvartal for å kunne gå med overskudd i løpet av regnskapsåret 2010.

Restruktureringsplanen skal i all hovedsak være fullført innen slutten av juli i år. Det er ventet at den vil koste omtrent 72 millioner dollar å gjennomføre. Mesteparten av dette består av sluttvederlag til ansatte. De årlige innsparingene ventes dog å bli på omtrent 125 millioner dollar.

Seagate har også tidligere i regnskapsåret 2009 redusert staben. Selskapet har også lagt ned to fabrikker for lagringsmedier og et forskningsanlegg, samt at alle de ansatte har fått lønnskutt.

Les mer om: