Lederbytte i digi.no

Øystein Kvistad (bildet) er ansatt som ny redaktør i digi.no, mens Hank Samnøy tar over som administrerende direktør.

Øystein Kvistad (32) er ansatt som ny redaktør i digi.no. Samtidig er salgsdirektør Hank W. Samnøy (33) forfremmet til daglig leder i digi.no.

Kvistad erstatter Pål Leveraas som heretter blir konsernredaktør gjennom morselskapet Internett Kanal 1 med hovedansvar for etablering i nye markeder. Hank Samnøy erstatter daglig leder Jens Kanden. Kanden blir konsernsjef.

- Internt i digi.no har denne modellen allerede fungert en stund, sier Samnøy (bildet).
- digi.no fortsetter å satse på den modellen som vi nå har bevist gir plussresultater. Det som er min rolle blir å videreføre dette, samtidig som jeg får ansvaret for noen spennende spin-off produkter som digi.no lanserer i løpet av året., sier den nyansatte daglige lederen.

Pål Leveraas og Jens Kanden skal sammen ekspandere internettavisen digi.no ut i nye, geografiske markeder.

- Vi går inn i en spennende periode i digi.no. Nå skal vi ut av landet for å se om konseptet er liv laga, sier Leveraas som sier han overlater sjefredaktørstolen til Øystein Kvistad med den beste samvittighet.

- Noe av strategien til ledelsen i digi.no er å gjøre seg selv overflødig: vi bygger opp flinke folk som til enhver tid skal kunne fylle rollene, sier Leveraas.

- For å ivareta oppbyggingen av digi.no i hvert enkelt land må vi organisere dette på en korrekt måte, sier konsernsjef Jens Kanden.

- Vi har funnet en delt modell som skal sørge for at den driftsmessige situasjonen i Norge går som vanlig. Ekspansjonen skal ikke gå utover den daglige driften, det krever store ressurer å opprette operative døtre i nye land, mener Kanden.

- Jeg har stor respekt for det Pål Leveraas har gjort for digi.no til nå. Det blir ikke den store revolusjonen i forhold til den redaksjonelle linja, i praksis har jeg fungert som sjefredaktør de siste månedene, sier nytilsatt ansvarlig redaktør Øystein Kvistad som likevel varsler enkelte justeringer:

- Vi skal teste ut en ny arbeidsstruktur i redaksjonen. Det skal bli enda mer utfordrende for journalistene i digi.no fremover. Det å skape den gode digi.no-nyheten og forhåpentligvis sette dagsorden i større grad enn vi har gjort til nå. På denne måten kan vi muligens bidra til å drive et nybrottsarbeid innen nettjournalistikken, sier Kvistad som ikke har som ambisjon å fylle Leveraas sine sko.

- Jeg må nok finne meg mitt eget par, sier han.
Herman Berg (34) rykker opp i Kvistads gamle stilling som nyhetsredaktør.

Til toppen