Ledere er usikre på intranett

Dårlig kjennskap til konseptet og stor usikkerhet rundt kostnadene, beskriver europeiske lederes forhold til intranett, går det fram av en undersøkelse gjennomført av Novell.

Dårlig kjennskap til konseptet og stor usikkerhet rundt kostnadene, beskriver europeiske lederes forhold til intranett, går det fram av en undersøkelse gjennomført av Novell.

Nettselskapet Novell har gjennomført en europeisk undersøkelse rundt implementering og forståelse for intranett. Det har foreløpig ikke vært mulig å få kommentarer og supplerende opplysninger fra Novell Norge.

En tredel av europeiske selskaper har overhode ingen planer om å opprette intranett. Storbritannia har størst intranett-tetthet med 14 prosent av selskapene, mens tallet er 10 prosent i Frankrike og 12 prosent i Tyskland.

De som har intranett, forteller om store gevinster i form av lavere informasjonskostnader.

Undersøkelsen avdekker intranettmotstand på høyeste hold. I Storbritannia sier 51 prosent av IT-ansvarlige at de synes det er vanskelig å overbevise styret om intranettets fortreffelighet. Frankrike og spesielt Tyskland ligger enda dårligere an, med henholdsvis 57 og 75 prosent. 79 prosent av europeiske styremedlemmer skal være overbevist om at informasjonsstyring vil være det mest strategiske våpenet i det kommende tiåret. Likevel er det en anseelig del - 37 prosent i Storbritannia - som ikke kjenner til begrepet intranett.

At argumentene ikke får gjennomslag oppover, kan igjen skyldes at de IT-ansvarlige selv ikke er overbevist, særlig om kostnadsspørsmålet. 46 prosent ser på intranett som kostnadseffektive, mens 38 prosent vil ikke si noe om sitt forhold til et utsagn om at intranett koster mer enn de gir tilbake.

Undersøkelsen viser at intranett er særdeles effektive til å hindre at folk uforvarende utfører de samme oppgavene samtidig, har problemer med å finne fram til informasjon, og ikke deler sine kunnskaper med andre i bedriften.

Til toppen