Ledere får eget data-universitet

Dagens ledere trenger etterutdanning for å beherske kommunikasjonsteknologi og bruk av datamaskin til annet enn å skrive på, mener DataUniversitets gründer Alf Henning Olsen. Og ledere fra hele landet har vist interesse.

Dagens ledere trenger etterutdanning for å beherske kommunikasjonsteknologi og bruk av datamaskin til annet enn å skrive på, mener DataUniversitets gründer Alf Henning Olsen. Og ledere fra hele landet har vist interesse.

DataUniversitetet har 100.000 kroner i aksjekapital, og en halv million kroner i støtte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND). Substansverdien er cirka halvannen millioner kroner. Etableringen er et samarbeid mellom Telenor Kompetanse, Agderforskning, Høgskolen i Agder (HiA) og gründer og prosjektleder Alf Henning Olsen.

Bakgrunnen for etableringen av DataUniversitetet er undersøkelser som viser at dagens ledere i altfor liten grad bruker datamaskinen til annet enn å skrive på. Det er viktig å hindre at gapet mellom de mulighetene dagens teknologi gir, og ledernes evne til å utnytte dem, blir større, skriver Agderposten.

Og det er mange ledere som vil på kurs.

- Vi har fått veldig bra respons. Det er tydelig at vi har truffet en nisje, sier Olsen til digi.no. Han forteller at de ventet størst respons fra små og mellomstore bedrifter, men at de store bedriftene har vært like interessert. Blant bedriftene som ønsker å sende lederne sine på DataUniversitetet er Siemens, Nera og Telenor.

DataUniversitetet er også blitt godt mottatt av Nærings- og handelsdepartementet. NHD mener dette er et interessant prosjekt fordi bruk av IT er et viktig bidrag i utviklingen av fleksible utdanningstilbud.

Det unike med DataUniversitetet er ifølge Olsen at det er første gang en høgskole åpner seg opp for et kommersielt samarbeid som tilbyr vekttallsundervisning eller formalkompetanse.

Høgskolen oppnår bedre ressursutnyttelse, bedre næringslivskontakt og større eksponeringsmuligheter gjennom samarbeidet. I tillegg bidrar de til å utdanne flere mennesker innen et fagfelt næringslivet har et skrikende behov for, ifølge Agderposten.

- Gjennom påbyggingsopplegget (kurs med forskjellig vanskelighetsgrad kan bygges på "grunnkurset" for å få flere vekttall) blir bedriftslederne bedre rustet til lederoppgaver sier Olsen til digi.no.

Han understreker at det som er viktig for dagens ledere er å ikke gå seg vill i detalj-jungelen. De må lære å utnytte IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) som et strategisk verktøy.

- For å kunne koordinere og styre langveisfra - foreksempel fra Gardermoen flyplass, hvis flyet skulle være forsinket - må de vite hvordan de skal bruke IKT til dette.

Han sier også at ledere har for dårlig erfaring med og kunnskap om kommunikasjonsteknologi. Når det gjelder fjernundervisningsopplegget kan dette være et kompetansehevingsinstrument for hele bedriften, samtidig som det er positivt for små bedrifter å slippe å ta lederen ut av den daglige driften.

Kurset som tilbys lederne forutsetter at de er fysisk tilstede på HiA i én arbeidsuke. Deretter følges de opp på nett i omtrent fire uker. Så samles kursdeltakerne igjen, og får tildelt en gruppeoppgave som de gjør på nettet. Gruppeoppgaven er selve eksamen. Olsen forteller at det også er mulig for lederne å påta seg vanskeligere oppgaver. Disse gir flere vekttall og krever lengre undervisningstid.

Olsen legger til at man også kan delta på kurs uten å ta eksamen dersom det blir for tidkrevende.

De fire fagdisiplinene deltakerne skal lære seg er å beherske e-postsystemer profesjonelt, fjernundervisning og videokonferansesystemer, å kunne jobbe virtuelt (for eksempel fra flyplass), og strategisk bruk av Internett. Her skal man lære å hente ut alt fra konkurrentinformasjon til markedsdata og annen type

"konkurransefordel-informasjon".

Første kurs går av stabelen 11. oktober.

Til toppen