Ledere mer opptatt av risiko enn av kompetanse

Risikostyring troner øverst på topplederes agenda, viser en undersøkelse fra Accenture.

Risikostyring troner øverst på topplederes agenda, viser en undersøkelse fra Accenture.

Konsulentselskapet Accenture har gjennomført nok en årlig, global undersøkelse av hva toppledere i store bedrifter er opptatt av. Årets undersøkelse bygger på 436 intervjuer med toppledere i ledende selskaper i Europa, USA og Asia. Målet er å kartlegge topplederes hovedbekymringer, deres prioriteringer over tid og de underliggende trendene som styrer ledernes agendaer.

De tre siste årene har styrking av medarbeideres kompetanse støtt øverst på ledernes prioriteringsliste. Slik er det ikke lenger. Kompetansestyrking er nede på sjuende plass. I år er risikostyrking prioritert på topp.

– Denne studien bekrefter at bedriftene nå adresserer den økte risikoen knyttet til geopolitisk ustabilitet, globalisering, aggressiv vekst, økt konkurranse om så vel kunder som talenter og den eksplosive utviklingen i informasjonssamfunnet, sier Bente Svensson, leder for Human Performance i Accenture Norge, i en pressemelding.

Prioriteringslisten ser slik ut:

  1. Risikostyring
  2. Oppnå vekst og samtidig øke fortjenesten
  3. Kapre nye kunder
  4. Kutte kostnader gjennom bruk av IT
  5. Endre organisasjonskultur og ansattes holdninger
  6. Øke kundelojalitet
  7. Styrking av medarbeiderkompetanse
  8. Øke aksjonærverdier
  9. Fokus på innovasjon for å ligge foran konkurrentene
  10. Tiltrekke og beholde de beste hodene
Til toppen