Ledigheten i IKT-bransjen har flatet ut

Tall fra Aetat viser at veksten i arbeidsløsheten i IKT-bransjen har stoppet opp, men som vanlig gir januar et hopp.

Tall fra Aetat viser at veksten i arbeidsløsheten i IKT-bransjen har stoppet opp, men som vanlig gir januar et hopp.

Blir du arbeidsledig og skal ha trygd, må du melde deg til Aetat (Arbeidsmarkedsetaten). Aetat utarbeider derfor svært nøyaktige oversikter over arbeidsledige fordelt på forskjellige yrkesgrupper.

Les også:

Tallene for 2002 viser hvordan krisen rammet IKT-bransjen med full kraft i første halvår. I januar 2002 var 2,3 prosent av arbeidsgruppen ”Systemutviklere, programmerer, dataingeniører og teknikere” arbeidsledige. Tallene steg jevnt til 3,7 prosent i august. Dette tilsvarer 1900 personer.

Men utover høsten sto tallene ganske stille og mot slutten av året falt faktisk arbeidsløsheten svakt. I desember endte den på 3,5 prosent, som tilsvarer 1777 personer.

Tallene for januar viser dog et hopp opp igjen til 3,9 prosent og 1959 ledige. Men Aetat-analytiker Hans Kure mener fallet i desember og hoppet i januar skyldes vanlige sesongsvingninger.

- Veksten i arbeidsløsheten har flatet ut. Januar gir gjerne et hopp fordi bedrifter som skal si opp folk i større grad setter 31. desember som sluttdato, sier Kure til digi.no.

En del andre bransjer viser det samme hoppet i januar, som generelt er en rolig måned etter en hektisk avslutning på fjoråret med jul.

Arbeidsledige i IKT-bransjen kan trøste seg med at det står langt verre til i mange andre bransjer. Særlig transport, handel, bygg/anlegg og industri-bransjene sliter med mye høyere ledighet.

Til toppen