Lefdal får refs fra Markedsrådet

Markedsrådet forbyr Lefdal å bruke prisgarantier der det ikke finnes identiske produkter på markedet.

Markedsrådet forbyr Lefdal å bruke prisgarantier der det ikke finnes identiske produkter på markedet.

Lefdal Elektromarkeds får nå på pukkelen av Markedsrådet som forbyr Lefdal å benytte påstander som «billigst», «prisgaranti» eller tilsvarende uttrykk.

Poenget er å forby uttrykk som gir inntrykk av at selskaper er billigst, uten å kunne dokumentere at samtlige produkter som omfattes av påstandene rent faktisk føres av en eller flere konkurrenter.

Vedtaket vil få direkte betydning også for andre som benytter tilsvarende påstander i sin markedsføring. Dette kan ikke minst gjelde for Dell, som for noen få uker siden ble innklaget til Markedsrådet for villedende reklame.

    Les også:

I Forbrukerombudets orientering «Prisopplysninger – markedsføringsloven», settes følgende krav til prisløfter i markedsføringen:

  • Annonsør må selv kunne dokumentere riktigheten av prisløftet og kan ikke velte dokumentasjonsplikten over på konkurrentene eller forbrukerne. Dette medfører at annonsøren regelmessig må undersøke prisene i markedet og umiddelbart justere sine priser ned dersom det forekommer lavere priser i markedet.
  • Prisgaranti eller lignende uttrykk må ikke brukes dersom begrensningene eller vilkårene for å utløse garantien gjør retten til prisavslag illusorisk.
  • Det må ikke opereres med prisgarantier hvor identiske produkter ikke finnes på markedet eller i bransjen hvor produktene er så sammensatt at en sammenligning mellom to tilbud kan bli meningsløs.
  • I all markedsføring av enkeltprodukter må det angis produktnavn og typenavn, som gjør det mulig å identifisere hvilket produkt prisløftet gjelder for.
  • Alle begrensninger eller vilkår som settes for å gjøre garantien gjeldene, må framgå på en tydelig måte av markedsføringen. Det vil for eksempel være aktuelt dersom det er begrensninger i tid, geografisk område eller type varer.
  • Dersom garantien er avgrenset mot ulike typer salg eller ekstratilbud hos konkurrentene, må dette framgå. Hvis den lavere prisen henger sammen med begrensningene i service- eller tilleggsytelser, må dette komme klart fram.
Til toppen