Legen er en robot i et trådløst nett

Legen er en robot i et trådløst nett

Pasienter kan alltid straks få en spesialist ved sin side, takket være et robotsystem fra InTouch.

Flere sjukehus i USA har de siste månedene installert et robotsystem fra InTouch Technologies, kalt «RP-7 Remote Presence Robotic System».

Kjernen i systemet er en robot på størrelse med et voksent menneske. Hodet er en flatskjerm, ørene er antenner for å sikre kontinuerlig trådløs kontakt til datanettverket, sveisen er et videokamera med mikrofon, og en høyttaler er montert midt på brystet.

Roboten kan fjernstyres over en vanlig internettforbindelse, fra en PC med styrespak, videokamera, mikrofon og høyttalere. Ansiktet til den som sitter foran PC-en, vises i robotens skjerm. Alle robotens bevegelser kontrolleres fra styrespaken. Ultrarøde sensorer forenkler manøvreringen gjennom sykehuskorridorene og bort til pasientens seng. Robotens gangfart er begrenset til tre kilometer i timen.

Legen bak PC-en får videokameraets synsfelt i en av skjermene. Hun kan henvende seg til pasienten eller til andre personer i nærheten av roboten.

Nevrokirurgisk institutt ved The Methodist Hospital i Houston i Texas har anskaffet to InTouch-roboter, som ledd i helhetlig initiativ for å bedre pasientenes sikkerhet og behandlingens kvalitet. Robotene brukes spesielt i pleien av kritisk sjuke pasienter med slag eller andre nevrologiske plager.

Nevrointensiv direktør ved instituttet, Saleem Zaidi, sier i en pressemelding fra InTouch at det vesentlige poenget er muligheten for å se og snakke med pasienter og pleiere på tider der det er umulig for han eller andre leger å være fysisk tilstede. Robotsystemet gir øyeblikkelig tilgang til lege, uansett hvor denne befinner seg.

Det understrekes at dette er spesielt viktig i tilfelle slag, der effektiv behandling må iverksettes innen tre timer etter at symptomene viser seg. Det er ikke meningen å la robotene erstatte alle legebesøk.

I oktober meldte Associated Press at 21 sjukehus i delstaten Michigan er i ferd med å installere tilsvarende systemer. Også der tenker man primært på slagpasienter. Sjukehusene trenger ikke utsette pasienter eller leger for overføring til eller fra sentrale sjukehus, men kan bruke robotene til å føre lege, pasient og pleiere sammen virtuelt mens pasienten er på spredte akuttmottak. Man slipper å bruke tid på å reise, og kan komme i gang med effektiv behandling tidligere.

Sjukehuset St. Joseph Mercy Oakland i byen Pontiac samler delstatens beste spesialister på slag. Det har tatt initiativet til et nettverk kalt Michigan Stroke Network. De 21 sjukehus som er med på dette nettverket anskaffer med roboter, og er garantert tilgang til en spesialist ved St. Joseph Mercy Oakland når som helst på døgnet. Det gir legen ved for eksempel et akuttmottak langt ute på landsbygda øyeblikkelig tilgang til en ekspert ved sin side, som kan både se og høre pasienten.

I delstaten Massachusetts står to sentrale sjukehus i metropolen Boston i spissen for et tilsvarende nettverk av 14 sjukehus.

    Les også:

Til toppen