Ledidi

Legene fant ikke IT-løsningen de trengte: Nå har de eget selskap og en løsning som kan eksporteres til hele verden 

Ut fra et skrikende behov for modernisering har helseteknologiselskapet Ledidi bygget unik programvare.

Medgründer: Transplantasjonskirurg Einar Martin Aandahl, har vært med å etablere  Ledidi.
Medgründer: Transplantasjonskirurg Einar Martin Aandahl, har vært med å etablere Ledidi. (Foto: Odd Richard Valmot)

Ut fra et skrikende behov for modernisering har helseteknologiselskapet Ledidi bygget unik programvare.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Medgründer i det nye selskapet Ledidi, Einar Martin Aandahl, er transplantasjonskirurg med mange års forskningserfaring både fra Norge og USA. Fra 2015 fikk han ansvaret for å holde orden på den viktige listen over alle med behov for transplantasjon her i landet. Det er OUS Rikshospitalet som har det nasjonale ansvaret for å holde den oppdatert.

Det kan høres rart ut, men for bare fem år siden var dette et Word-dokument med navn på mennesker med behov for nye organer. Word er svært lite egnet til å veie alder, risiko for avstøtning og andre parametere mot hverandre.

På tross av legeutdannelsen er Aandahl svært interessert i IT, og det tok ikke lang tid før Wordlisten befant seg i en Filemaker databaseapplikasjon; TXAS – et mye bedre verktøy for å prioritere de med behov for nye organer, enn et tekstdokument. Plutselig var det veldig mye enklere å holde rede på organtransplantasjoner, og Rikshospitalet har brukt denne de siste fem årene.

Forenkling: Måten medisinske forskere jobber i PRJCTS en er enorm forenkling og kvalitetsheving i forhold til i dag. Foto: v

Holde rede på forskingen

Å holde rede på transplantasjonslister er ikke det eneste problemet Aandal har støtt på. Helsevesenet er fullt av utfordringer og har et stort behov for moderne løsninger. Et  problem Aandahl og svært mange andre har slitt med er utveksling av forskningsdata. Dette har stort sett vært løst ved at Excelark og databaser møysommelig er fylt opp med data, og så utvekslet med tilhørende utfordringer for personvern og datasikkerhet.

De fleste slike datakilder fungerer bare ett steg på veien i et prosjekt, nemlig datainnsamling. Dataene må så flyttes over i annen programvare for videre analyse, og så til nye programmer for grafisk presentasjon. Det betyr at mye data allerede kan være gamle når de blir brukt.

Til skyen

Slike problemer er bakgrunnen for utviklingen av plattformen PRJCTS. Den samler den gammeldagse og lite produktive prosessen med innsamling, lagring og analyse av medisinske forskningsdata i en moderne, skybasert løsning.

– Dette er en veldig forenkling for alle brukerne, samtidig som alt går i sanntid og med svært høy datasikkerhet. Medisinsk forskning er noe som krever at mange samarbeider over landegrensene. Det å samarbeide over nettet mot plattformen i nettskyen gjør at man kan få resultater mye raskere og bedre enn før, sier Aandahl.

Oversiktlig: Medisinsk terminologi kan være kryptisk for andre, men PRJCTS gir god oversikt over alle parametrene i et prosjekt. Foto: Ledidi

Løsningen springer ut fra egne behov. Nød lærer naken kvinne å spinne, er en god analogi. Men de to legene har ikke bygget alt selv. De fikk med seg tre sivilingeniører da selskapet ble etablert, og i dag er det nærmere 15 programmere som arbeider fulltid for Ledidi.

Les også

Sikkert

Alle som skal samarbeide om et prosjekt i PRJCTS, som plattformen kalles, må logge inn med tofaktor autentisering. I tillegg blir alle data som overføres kryptert ende til ende. Skyløsningen gjør det veldig lett å organisere alle parameterne. De som skal samarbeide om et forskningsprosjekt, kan selv sette opp de datafeltene de trenger fra bunnen. Da kan man legge inn data direkte eller importere dem fra Excel eller fra en CVS-fil. Den som oppretter prosjektet, kan gi andre tilgang på ulike nivåer.

Innovasjon Norge har støttet utviklingen av den nye plattformen.

– Vi har hatt datasikkerhet som det viktigste kriteriet fra første dag. Vi tilfredsstiller både GDPR og amerikanske personvernregler, noe som letter samarbeidet over land og kontinenter. Verktøy for statistikk og grafikk er bygget inn, slik at det er lett å analysere og visualisere dataene. Løsningen gjør at vi kan utvide samarbeidet slik at andre, som ikke skal legge inn eller redigere data, kan gjøre analyser på materialet og produsere grafikk, sier Aandahl.

Alt går på Amazon

Ledidi bruker AWS som skytjeneste. Dataene ligger lagret i AWS sitt datasenter i Frankfurt. AWS gir tilgang til en rekke viktige verktøy, men Ledidi har programmert det meste selv både backend og frontend.

Brukes i Koronaforskning

Kontroll: Høy datasikkerhet med tofaktor autentisering, kryptering og kontroll med brukernes rettigheter gjør plattformen svært sikker. Foto: Ledidi

Oslo universitetssykehus har inngått avtale om bruk av PRJCTS og benytter den til landsomfattende forskning på pasienter med koronavirus. Ledidi tilbyr allerede plattformen til flere forskningssentre både i USA og Europa.

Plattformen kan sende ut spørreskjemaer til pasienter automatisk og integrere dataene de fyller ut. Det sparer forskerne for mye rutinearbeid med plotting av data og reduserer feilkilder.

Perfeksjonert før lansering

– Vi har bevisst ikke lansert produktet før nå. I stedet har vi brukt noen år på å perfeksjonere plattformen. Håndtering av medisinske forskningsdata er krevende, og de som bruker ulike løsninger i dag krever at de skal være helt feilfrie. De første inntektene begynner å komme i år, men vi håper at vi kan få sorte tall allerede neste år, sier Aandahl, og fortsetter:

– Vi adresserer et behov som medisinsk forskning har slitt med lenge. For eksempel skjer ofte kreftforskning som et samarbeid mellom mange forskningssentre over hele verden og involverer mange pasienter på hvert sted.

Aandahl ønsker ikke at selskapet bare skal oppfattes som en IT-leverandør. De vil være en aktiv samarbeidsparter med faglig kompetanse. Først og fremst ønsker de å inngå institusjonsavtaler med sykehus og forskningssentre.

Sparer både tid og penger

Grafikk: Plattformen inneholder verktøy for å generere grafikk fra forsøksdata. Foto: Ledidi

– Sammenliknet med den teknologien som brukes i dag så er det veldig mye å spare på lisenser og supportavtaler. Vi skal tilby støtte, men programvaren skal være veldig selvforklarende. Alle vi har representert løsningen for har vært begeistret og mange har spurt hvorfor noe slikt ikke har dukket opp før.

Mer enn medisin

Så rart det enn kan høres ut kjenner Aandahl ingen konkurrenter i dette markedet. I hvert fall ikke noen som har samlet funksjonalitet til alle stegene i forskningsprosessen slik det er bygget inn i PRJCTS.

Det er åpenlyst at det ikke bare er innen medisinsk forskning at forskere har glede av skybasert utveksling av data på tvers av institusjoner og land, og samtidig få tilgang på samarbeid, analyse- og grafikkverktøy uten å være bekymret for hverken sikkerhet eller reguleringer i europeisk og amerikansk regelverk.

Ledidi sier de vil utvikle plattformen videre og adressere likende behov i andre sektorer, men foreløpig har de knapt pirket i alle behovene innen medisinsk forskning.

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen