DIGI.NO

Leger uforstående til e-signatur

Siden mai godtar Rikstrygdeverket e-signerte legeerklæringer. Bare 50 legekontorer bruker ordningen.

30. jan. 2004 - 08:10

Det er ett år siden Rikstrygdeverket underskrev avtalen med Postens IT-selskap ErgoGroup om en felles løsning for signering og kryptering av informasjon over Internett. Bare 50 legekontorer har foreløpig tatt løsningen i bruk. Tjenesten ble operativ 20. mai i fjor under lansering av PKI-dagene (public key infrastructure, et system for identifisering, signering og sikkerhet innen elektronisk kommunikasjon).

Dette er en treg start tatt i betraktning at potensialet er 2000 legekontorer med opptil 8000 leger. Den digitale løsningen skal kunne brukes i hele helsesektoren, men i første omgang er det trygdeetaten og landets leger som får størst nytte av løsningen gjennom innsending av sykmeldingsattester og legeerklæringer. Hvert år sendes det inn 3,5 millioner slike blanketter til trygdeetaten.

Divisjonsdirektør for kommunikasjonstjenester i ErgoGroup, Tom Pronstad, medgir at utviklingen ikke har vært helt i tråd med forventningene, men er likevel positiv.

- Vi har hatt en gradvis utvikling, men vi opplever vi at det fortsatt er usikkerhet rundt finansieringen ved utrullingen, sier han til digi.no.

Pronstad spår en vekst hos leger som vil anskaffe den nye versjonen av journalsystemer med PKI integrert. Ettersom PKI er et typisk volumprodukt, vil ErgoGroup kunne ha gode utsikter til inntekter etter hvert som antallet sertifikater og transaksjonsinntekter øker. Rikstrygdeverket har selv kjøpt det første sertifikatet med brukerrettigheter av ErgoGroup. Den enkelte bruker kan velge mellom en programvareløsning eller smartkort for personlig signering. Det er lagt spesiell vekt på at løsningen skal være så enkel og billig som mulig, både å anskaffe og å bruke, forteller Pronstad. Sertifikatet koster rundt 500 kroner.

I første halvår 2004 blir det mulig for legene å sende inn elektronisk legeregning med mulighet for oppgjør to ganger per måned i stedet for en. Det arbeides også med at fastleger som har anskaffet PKI skal kunne tilbys å motta sine månedlige oppdaterte pasientlister elektronisk allerede den første i hver måned.

Løsningen vil senere kunne utvides til andre områder som meldinger med henvisning til epikriser og laboratoriesvar. ErgoGroup ruller i disse dager også ut over 500 virksomhetssertifikater til alle apoteker som skal kommunisere med Rikstrygdeverket.

Det er ikke foretatt noen grundig konsekvensvurdering av å innføre digital signatur og PKI for offentlig forvaltning, men i PKI-forums rapport er det beregnet et samfunnsmessig gevinstpotensial på cirka 15 milliarder kroner. Estimatene utført av blant annet Statens Lånekasse, forutsetter at alle landets bedrifter gjør all sin innrapportering til offentlig sektor elektronisk og at det brukes samordnede løsninger for digitale signaturer og PKI.

Administrasjonsminister Victor D. Norman har i forbindelse med lanseringen av eNorge 2005-planen forespeilet enorme innsparingsmuligheter i helsesektoren.

Han ser for seg et "kunnskapsnettverk", der brukeren kan søke hjelp i det offentlige helsevesenet for eksempel for sitt funksjonshemmede barn. Leger og pleiere skal raskt kunne få svar på tilsvarende sykdomsbilder ved den aktuelle institusjon eller andre steder i landet. Dette vil revolusjonere hverdagen for både pasienter og omsorgsmedarbeidere, mener Norman.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.