Legg din CV på nettet

En nystartet norsk tjeneste lar deg legge din CV i en søkbar database på internettet. Basen er anonymisert: En potensiell arbeidsgiver får ikke vite navnet ditt før du selv varsler at du vil forhandle nærmere om et konkret tilbud.

En nystartet norsk tjeneste lar deg legge din CV i en søkbar database på internettet. Basen er anonymisert: En potensiell arbeidsgiver får ikke vite navnet ditt før du selv varsler at du vil forhandle nærmere om et konkret tilbud.

Dette er en viktig egenskap som skiller CV-Base fra konkurrentene Jobshop og P4. Begge disse lar deg legge inn din CV gratis, og potensielle arbeidsgivere får vite hvem du er straks de finner fram til CV-en din.

Daglig leder Arild Schjelderup i CV-Base sier at betalingen og anonymiseringen er til fordel for den arbeidssøkende.

- Hvis du skal utvikle en skikkelig profesjonell tjeneste må du ta betalt for det. Vår erfaring er at prisen på 290 kroner året ikke er til hinder for noen, og vi har ikke mottatt negative reaksjoner. Arbeidsgiverne kan søke gratis i basen, men de må betale for hver potensiell arbeidstaker de ønsker å komme i kontakt med.

Hver CV utstyres med et nummer. Det er dette tallet arbeidsgiveren oppgir til CV-Base når man har funnet fram til en interessant kandidat. CV-Base underretter kandidaten om hvilke interesserte arbeidsgivere som har meldt seg. Det er da opp til den arbeidssøkende selv å ta kontakt med og gjøre seg kjent overfor arbeidsgiveren.

- Det er en stor fordel at du bevarer din anonymitet helt til du får melding om at noen er interessert i deg. Det betyr blant annet at du hele tiden kan måle din markedsverdi, sier Schjelderup.

- Det som er spesielt for vår database er at du kan spesifisere egne ønsker om inntekt, stillingstype osv. Arbeidsgiveren kjenner deg derfor forholdsvis godt ut fra CV-en, selv om de ikke kjenner navnet ditt og ikke kan kontakte deg på noen annen måte enn gjennom oss.

Schjelderup viser til en Gallup-undersøkelse som skulle tyde på at 54 prosent av arbeidsstyrken i Norge kunne tenke seg å la seg registrere i en CV-base.

- Vi tar derfor sikte på å ha mange tusen i databasen. Vi, altså Dag Tore Sekkelsten og jeg, har arbeidet med dette konseptet siden 1988. Først nå, med den utbredelsen internett har fått, synes vi at vi har en god nok distribusjonskanal til å realisere ideen.

Sekkelsten og Schjelderup har gått sammen om selskapet Datar Holding AS som eier 65 prosent av CV-base. Resten av aksjene er hos Ski-selskapet Yes Interactive AS som driver selve databasen med programvare fra Informix. Budsjettet for 1997 legger opp til en omsetning på fire millioner kroner. Konsesjon fra Datatilsynet er (selvfølgelig) i orden.

Til toppen