Legger fødselsnummer ut på internett

Offentlige etater begår lovbrudd og bidrar til kriminalitet ved å publisere fødselsnummer.

Offentlige etater begår lovbrudd og bidrar til kriminalitet ved å publisere fødselsnummer.

Datatilsynet har avdekket flere lovbrudd i forbindelse med at kommuner og offentlige institusjoner gjør fødselsnumre tilgjengelig på internett.

– Vi har sett og stoppet flere tilfeller hvor offentlige etater ulovlig legger ut personopplysninger og fødselsnummer på internett. Dette er svært uheldig, sier Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, til Aftenposten.

Uten problemer kan man på nettet spore opp søknader om permisjon og barnepass, eller finne dokumenter der fødselsnummeret er en del av saksdokumentet eller postjournalen.

Apenes viser til at fødselsnummer ikke er taushetsbelagt, og heller ikke regnet som sensitiv personopplysning. Men i forskrift påpekes det at fødselsnummer ikke skal gjøres tilgjengelig for uvedkommende.

Datatilsynet varsler at ID-tyveri vil øke i omfang. Årsaken er søkemotorene på nettet blir stadig bedre og sjansene for kobling av opplysninger og registre øker.

– Fødselsnummer brukes i dag i stor grad som en del av innloggingsprosedyren i en rekke offentlige og private registre, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet.

Han mener det er svært uheldig at fødselsnumre i økende grad ser ut til å bli benyttet som passord.

Politiet ser på omfanget av saker om ID-tyveri som omfattende.

– Jeg vil tro at det er et stort antall, flere hundre er det nok årlig. ID-tyverier er blitt et stadig økende problem, absolutt, sier politiadvokat Erik Mostue i Kripos.

Han tror det er store mørketall. Kun et fåtall saker anmeldes, samtidig som noen ikke engang vet at de har blitt frastjålet identiteten. (©NTB)

Til toppen