Legger klimautslipp inn i beslutningsstøtte

Et nytt verktøy fra SAS Institute skal sikre at selskaper kan bli grønne og tjene penger samtidig.

Legger klimautslipp inn i beslutningsstøtte

Et nytt verktøy fra SAS Institute skal sikre at selskaper kan bli grønne og tjene penger samtidig.

SAS Institute har utvidet sitt tilbud innen beslutningsstøtte med et verktøy for å forvalte selskapers miljøstrategi: SAS for Sustainability Management.

Hensikten, ifølge SAS Institute, er å la en organisasjon måle, forvalte og rapportere i henhold til en «tredelt bunnlinje» – «Triple Bottom Line» – med tall for miljøinnsats og samfunnsinnsats, i tillegg til det vanlige økonomiske regnskapet.

Poenget er altså at man legger opp en miljøstrategi med målbare indikatorer for blant annet klimautslipp, forurensning og forbruk av vann og energi.

Verktøyet gir en løpende oversikt over hvor effektiv innsatsen er til enhver tid, og kan brukes til å melde tilbake til ledelse, eiere og myndigheter.

Bedre oversikt gir bedre anledning til å korrigere og omprioritere tiltak med tanke på mest mulig effektiv miljøinnsats med utgangspunkt i de målene og kriteriene man selv ønsker å legge til grunn, heter det.

Skjermbildene nedenfor er hentet fra verktøyet, og gir et inntrykk over hva det tilbyr og hvordan det kan brukes:

    Les også:

Til toppen