Abonner
IT-POLITIKK

Direktoratet for e-helse blir slått sammen med Helsedirektoratet

I en «rendyrking av myndighetsoppgavene» slås Direktoratet for e-helse sammen med Helsedirektoratet. – ikke som vi ønsket, sier e-helse-direktør Mariann Hornnes.

– Endringene i den sentrale helseforvaltninga vil gjøre oss bedre rusta til å oppnå regjeringens målsettinger i helsepolitikken, og styrker sektoren i møte med dagens utfordringer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
– Endringene i den sentrale helseforvaltninga vil gjøre oss bedre rusta til å oppnå regjeringens målsettinger i helsepolitikken, og styrker sektoren i møte med dagens utfordringer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Beate Oma Dahle

Regjeringen omorganiserer deler av helsesektoren, og myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet skal «styrkes og kobles tettere til tjenesteutviklingen».

Les mer om: