Legger ned nettsted for Apple-lekkasjer

I mange år avslørte Nicholas Ciarelli alt om Mac og iPod. Etter et forlik med Apple er det slutt.

Legger ned nettsted for Apple-lekkasjer

I mange år avslørte Nicholas Ciarelli alt om Mac og iPod. Etter et forlik med Apple er det slutt.

Apple har i mange år vært besatt av nettsteder som får tak i alle deres produktnyheter, trass i gjentatte forsøk på å hindre lekkasjer. I 2005 gikk Apple til søksmål mot PowerPage, AppleInsider og Think Secret med forskjellige typer anklager, blant annet industrispionasje.

    Les også:

Søksmålene mot PowerPage og AppleInsider ble behandlet samlet. Apple vant en første kjennelse: Nettstedene ble dømt til å oppgi sine kilder, under henvisning til at de ikke drev med journalistikk, men urettmessig røpte forretningshemmeligheter. Denne kjennelsen ble anket, og ble da omgjort. Domstolen slo fast at nettstedene drev journalistikk, og Apple ble pålagt å betale dem 700 000 dollar i saksomkostninger.

Tenåringen bak Think Secret, Nicholas Ciarelli, førte en annen juridisk taktikk enn sine konkurrenter.

Han var 13 år gammel og skoleelev da han startet nettstedet, og 19 år gammel førsteårsstudent ved Harvard University da han ble saksøkt av Apple i januar 2005, og kunne kanskje vanskelig beskrives som journalist.

Ciarellis advokat, Terry Gross, valgte et motangrep som ikke fokuserer på journalistisk virksomhet, men i stedet forsvarer enhvers rett til ytringsfrihet.

Han viste til paragrafer i lovverket i delstaten California, der det slås fast at saksøkere som angriper noe som i ettertid slås fast å dreie seg om andres rett til å ytre seg, utsetter seg for store erstatningsbeløp.

Denne taktikken stilte Apple overfor et vanskelig valg: De risikerte offentlighetens søkelys i en sak der de framsto som fiende av selve ytringsfriheten, og dessuten et astronomisk erstatningsbeløp.

Dette skal være den fremste årsaken til nyheten som ble kunngjort i går: Apple og Ciarelli har inngått et forlik. Forliket innebærer at Think Secret legges ned. Partene er enige om ikke å si noe om hvor mye penger Ciarelli får fra Apple.

Apple forsikrer at ingen av Ciarellis kilder ble avslørt under forliket.

Ciarelli selv sier til New York Times at avtalen er et uttrykk for at Apple anerkjenner enhvers rett til å publisere avsløringer på nettet.

Andre advarer at forliket skaper presedens for en framgangsmåte der store selskaper kan få uavhengige kritikere til å tie.

Til toppen