Legger opp til bedre støtte for IT-gründere

Forskningsparken og IT Fornebu Inkubator inngår et samarbeid for å hjelpe fram IT-gründere.

Legger opp til bedre støtte for IT-gründere

Forskningsparken i Oslo og IT Fornebu Inkubator har inngått en avtale som skal knytte de to miljøene tettere sammen. Kjernen i avtalen er å utvikle knoppskytingsbedrifter fra forsknings- og høyteknologimiljøet i Fornebu/Lysaker-området og Forskningsparken, går det fram av pressemeldingen.

Partene ønsker å finne flere gode prosjekter, og sammen ha et mer omfattende apparat å tilby oppstartsbedrifter.

Totalt skal det bli bedre tilgang på nettverk, kapital og forskjellig typer kompetanse. Forskningsparken skal få tilgang til utviklingsmiljø, mens IT Fornebu vil dra nytte av nettverk og kompetanse hos Oslo-regionens fremste innovasjonsaktør. I tillegg vil andre ressurspersoner tilbringe tid på begge steder.

- IT Fornebu er i en prosess for å restrukturere og videreutvikle sitt innovasjonstilbud. Samarbeid med andre aktører er noe av kjernen i IT Fornebus strategi. Vi har inngått og vil inngå flere avtaler med internasjonale innovasjonsmiljøer. Avtalen med Forskningsparken er en viktig brikke i det regionale samarbeidet, sier styreleder Tormod Hermansen i IT Fornebu AS.

Forskningsparken i Oslo har ifølge pressemeldingen et enestående nettverk som tilbyr vekstbedrifter et bredt spekter av tjenester, kompetanse og ressurser innen bedriftsutvikling og finansiering. Det samlokaliserer FoU-miljøer, bedrifter og aktører som bistår oppstartsfirmaer. Forskningsparkens innovasjonssenter samler kompetanse og ressurser innen kommersialisering og utvikling. Nyetablerte bedrifter kan velge mellom en rekke tilbud som er tilpasset bedrifter i ulike faser, fra idéutvuiling til forretningsutvikling og finansiering.

Eiendomsselskapet til IT Fornebu driver i dag Terminalbygget på rundt 35 000 kvadratmeter, som huser omkring 1000 ansatte i over 75 virksomheter. Det såkalte Portalbygget som vil stå ferdig i 2009 vil nesten doble arealet til Fornebu-senteret.

Les mer om: