Legger seg ti øre under konkurrenten

Mens NetCom starter sin sommerkampanje 1. juli med samtalepriser i GSM-nettet til 99 øre minuttet, velger erkerivalen Telenor Mobil å satse på NMT-900-nettet i sommer. Under slagordet "Bare prat" lanserer Telenor Mobil 16. juni NMT-900-samtaler til 89 øre minuttet.

Mens NetCom starter sin sommerkampanje 1. juli med samtalepriser i GSM-nettet til 99 øre minuttet, velger erkerivalen Telenor Mobil å satse på NMT-900-nettet i sommer. Under slagordet "Bare prat" lanserer Telenor Mobil 16. juni NMT-900-samtaler til 89 øre minuttet.

Prisreduksjonen vil kunne halvere telefonutgiftene til 250.000 abonnenter på kveldstid, helligdager og i helger, som "Bare Prat"-tilbudet gjelder for. Dette tilsvarer omlag 130 millioner kroner i året, eller cirka 500 kroner per abonnent.

- Men en klar lavpris-profil regner vi med at NMT-900-nettet vil tiltrekke seg en rekke nye kunder som primært bruker mobilen til tale i sentrale strøk av landet, sier administrerende direktør Stig Herbern i Telenor Mobil.

- Det vil også komme prisreduksjoner i NMT-450 og GSM-nettet, men NMT-900-nettet vil likevel alltid være det rimeligste alternativet, sier Herbern.

Til toppen