Legger sterke begrensninger på ubegrenset bruk

Ivrige abonnenter hos den amerikanske Internett-leverandøren Prodigy har fått beskjed om at selv ubegrenset bruk har sine begrensinger.

Ivrige abonnenter hos den amerikanske Internett-leverandøren Prodigy har fått beskjed om at selv ubegrenset bruk har sine begrensinger.

300 abonnenter hos Prodigy har hatt for vane å være oppkoblet mot nettet oftere og lengre enn ISP-en setter pris på. I USA er oftest lokaltakst på telefon gratis, og da Prodigy annonserte for ubegrenset bruk av Internett for 19,95 dollar i måneden, slo mange "kraftbrukere" til - registrerte en konto, ringte opp, og lot linja stå åpen, døgnet rundt.

Det finnes systemer for å legge inaktive brukere døde, men de smarteste brukerne, som gjerne vil være oppkoblet hele tiden, finner mottrekk som lurer ISP-ens overvåkningssystemer til å tro at linjen ikke er død, til tross for at brukeren har sittet og sett på TV de siste seks timene.

Det hadde ikke Prodigy tatt med i beregningen. Nå har 300 av de mest aktive brukerne fått beskjed om at de ikke lenger er ønsket, og at deres konti vil bli terminert. Årsaken er altså at de benytter det ubegrensede tilbudet ubegrenset.

Det får da være grenser.

Også andre ISP-er sliter med termen "ubegrenset", rapporterer MSNBC, men ingen av de andre har gått til så drastiske skritt at de kaster ut brukere som ikke legger på røret.

Til toppen