Legger ut listen over Holocaust-ofre

Et ambisøst minneprosjekt over Holocaust-ofrene på Internett skal skape den endelige listen.

For første gang gjøres Holocaust-historien tilgjengelig på Internett, skriver The Wall Street Journal.

Databasen (Central Database of Shoah Victims') inneholder foreløpig informasjon om tre millioner av Holocaust-ofrene. Arkivet er basert på historiske fakta og gjenfortellelinger fra kjente og familie. Målet er å få med alle de rundt seks millioner ofrene for nazistens ugjerninger, skriver Wall Street Journal.

Besøkende til weben vil kunne finne en elektronisk opptegnelse for hvert enkelt offer gjennom et intelligent søkersystem som støtter flere språk og oversettelser. Publikum kan også legge til informasjon, fotografier og annen materiale for å skape nye sider til de allerede eksisterende.

Det er Yad Vashem som ble etablert av den Israelske regjering i 1953 for å underbygge Holocaust-minner, som står bak arbeidet. Organisasjonen tror at med publikums hjelp kan databasen raskt øke til nærmere fem millioner personer.

En typisk side til et offer kan inneholder biografisk informasjon, bilder, brev og andre dokumenter. Yad Vashems forskere vil underbygge dokumentasjonen, men også besøkende er velkommen til å legge inn korreksjoner.

Organisasjonen Yad Vasheim begynte med 22 millioner dollar i arbeidet med å modernisere databasen tidlig på 1990-tallet. Fram til nå har det bare vært besøkende til Yad Vashem's Hall of Names in Jerusalem, som har hatt aksess til basen.

The U.S. Holocaust Memorial Museum i Washington, D.C., oppbevarer også et register over jødiske overlevende på sin web-side.

Her finner du Yad Vashem-arkivet.

Les mer om: