Lego erstatter Alpha-servere med IBM

Lego har undertegnet en kontrakt som innebærer at 230 Alpha-servere erstattes med 34 IBM-maskiner og en "on demand"-ordning.

Lego har undertegnet en kontrakt som innebærer at 230 Alpha-servere erstattes med 34 IBM-maskiner og en "on demand"-ordning.

LEGO er verdens fjerde største produsent av leketøy, og er kjent for å like å være i fremste rekke når det gjelder egen bruk av informasjonsteknologi, i tråd med det høyteknologiske inntrykket mange av lekene formidler. Selskapet har brukt Alpha-servere i mange år, og kundeforholdet til Hewlett-Packard er en videreføring av forholdet til først salige Digital, så salige Compaq. I likhet med mange andre var selskapet ute etter å redusere utgifter, ikke bare ved å konsolidere serverparken, men også ved å få til en ordning der man bare betaler for den datakraften man trenger i øyeblikket. Både Hewlett-Packard og IBM har profilert seg med løsninger for dette.

Lego har et spesielt hektisk prosesseringsbehov i ukene før jul, og opplever også ellers i året korte perioder med høyt forbruk av datakraft. Selskapet opplyser til New York Times at avtalen med IBM samlet sett vil redusere selskapets IT-kostnader med minst 30 prosent. Maskinparken på 230 Alpha-servere erstattes med seks store Power-servere (IBM pSeries), 24 Intel-baserte servere (xSeries), og fire enorme lagringssystemer. Disse underlegges "computing on demand"-ordninger som gjør at tilgjengelig prosessorkraft alltid står i forhold til det Lego reelt sett bruker.

Ifølge analyseselskapet Forrester, som IBM har briefet spesielt, har avtalen med Lego en særlig stor PR-verdi, som referanse når det skal tevles om liknende avtaler.

Hewlett-Packard sier til Reuters at tilfellet Lego er et av en håndfull der man ikke har greid å fornye store Alpha-kontrakter. Det finnes også eksempler på det motsatte, blant annet vant HP over IBM i et anbud fra skattemyndighetene i Kina.

Til toppen