Leier inn IT-konsulenter til skyhøye priser

Bærum kommune er i søkelyset for dårlig og dermed dyr IT-planlegging.

Bærum kommune er i søkelyset for dårlig og dermed dyr IT-planlegging.

digi.no omtalte i forrige uke om skjerpet kamp etter IT-konsulenter. Samtidig har selskaper blitt mer forsiktig med å ansette folk fast og velger heller å leie konsulenter i en tidsbegrenset periode.

    Les også:

På lørdag ble det gjort kjent i Asker og Bærum Budstikke at over 10 prosent av arbeidsstokken i IKT-avdelingen i Bærum kommune er innleide konsulenter.

Det er registrert tilfeller der personer som er permittert, har skrevet under avtale om å jobbe som godt betalt konsulent for kommunen. Tidligere ansatte i kommunen leies inn som konsulenter for å gjøre sin gamle jobb, til dobbel pris.

Rapporten ble i forrige presentert bak lukkede dører for kontrollutvalget

Kommunen har ikke hatt skriftlig regler for bruk av konsulenter, og enkelte avdelinger har ikke hatt noen strategi for konsulenttjenester, som har ført til en lav terskel for innleie.

Leder for IKT-avdelingen Siri Opheim mener det er åpenbart behov for at kommunen lager et regelverk for bruk av tidligere ansatte som konsulenter.

- Det må vurderes flere andre muligheter før eksterne konsulenter blir leid inn, sier hun til Budstikka.

Til toppen