Leier ut regnskapsprogram for fem dollar i måneden

Oracle-sjef Larry Ellisons hittil sovende selskap NetLedger har våknet for å leie ut regnskapsprogrammer over Internett til småbedrifter for fem dollar i måneden.

Oracle-sjef Larry Ellisons hittil sovende selskap NetLedger har våknet for å leie ut regnskapsprogrammer over Internett til småbedrifter for fem dollar i måneden.

NetLedger henvender seg til bedrifter med færre enn 50 ansatte. Prisen er beregnet ut fra 1000 transaksjoner og ti brukere.

Det dreier seg om en løsning der du fører regnskapet på en hvilken som helst maskin med nettilgang og versjon 4 eller nyere av nettleserne til Microsoft eller Netscape. I stedet for at selve regnskapsprogramvaren og -filene oppbevares på en datamaskin du selv har driftsansvaret for, ligger alt dette på en sentral tjener, og driftes av profesjonelle.

Ikke uventet har NetLedger inngått en vertsavtale med Oracles programtilbyderavdeling Business Online.

NetLedger ble stiftet i fjor med Larry Ellison som største aksjonær. Andre aksjonærer skal være andre ledere i NetLedger. Oracle Corp skal ikke være deleier. Selskapet ble såvidt nevnt i en artikkel 8. mars i år, der Techweb omtalte Oracles planer om ASP-virksomhet ("application service provider"). NetLedger ble da kalt "oppstarten som ennå ikke har startet".

NetLedgers tjenester skal kunne kjøres over 28,8 kbps modem. I oppstartfasen som innledes umiddelbart, vil et hundretalls selskaper føre sine regnskaper over web. Innen utgangen av august skal NetLedger ha 1000 kunder.

Tjenesten skal utvikles og oppgraderes med en rekke tillegg:

  • NetLedger skal opprette en partnerordning med elektroniske butikker. Det vil blant annet innebære at NetLedger automatisk vil regnskapsføre kjøp som en kunde gjør hos en partner. Denne egenskapen skal videreutvikles til mer avanserte innkjøpstjenester.
  • Det vil tilbys egne nettbaserte tjenester for kundehåndtering ("customer relationship management")
  • NetLedger vil gjøres kompatibel med populære lønnssystemer.
  • Franchisebedrifter som kjører Oracle Financials sentralt, vil kunne få spesielle ordninger der franchisene kjører regnskapet sitt over NetLedger.

Teknologisk sett er NetLedgers tjeneste en applikasjon under Oracle8i.

Harald Løvvik i Oracle Norge var ikke tilgjengelig for kommentar. Oracle har tidligere kunngjort at Business Online kommer til Europa en gang til høsten, men eventuelle planer om applikasjonsutleievirksomhet i Norge er ikke kjent.

Til toppen