Lekende lett å installere serverprogrammer

En ny metode kan redusere frustrasjon og kostnader når programvare skal installeres.

Lekende lett å installere serverprogrammer

En ny metode kan redusere frustrasjon og kostnader når programvare skal installeres.

Få løsninger er så fleksible som systemene som kommer ut av programvarebransjen. Med standard hyllevare på maskinvaresiden og med et operativsystem i bunn er det nesten ingen begrensninger for hva slags løsninger man kan bygge et dataprogram for.

Denne fleksibiliteten har gjort IT-bransjen til en av de mest fremgangsrike bransjene, men den kommer med en høy pris. Installasjon av programvare kan bli veldig komplisert, tidkrevende og sette høye krav til kompetanse hos vedkommende som utfører arbeidet.

Spesielt komplisert blir det når det dreier seg om avanserte serverprogrammer. Først må operativsystemet installeres og sikkerhetsoppdateringer legges inn. Så skal databaseprogramvaren installeres og finkonfigureres for å kjøre optimalt for løsningen. Deretter kommer mellomvaren og til slutt kommer selve systemet som kunden er ute etter å kjøre.

Ofte blir det ekstra komplisert fordi hver av komponentene krever kompetanse som forskjellige personer innehar. Det kan gi store forsinkelser når kunden er avhengig av å hente inn forskjellige eksterne konsulentressurser og den ene må vente på den andre.

I tillegg dukker det altfor ofte opp et problem med selve installasjonsprogrammet.

En liten feil her kan forårsake store forsinkelser. Når programvareselskaper lager programvare er som regel installasjonsrutinen langt nede på prioriteringslisten. Det er som regel noe som blir gjort sil slutt, etter at programmet er ferdig og klart. Nye installasjonsrutiner som Windows Installer og lignende ble utviklet for å rette opp dette, men kan ikke sies å ha kommet helt i mål. De er ofte for kompliserte, og alle leverandørene benytter seg ikke av dem.

Installasjonsproblemstillingen har også blitt forsøkt løst på to andre måter: programvare-som-en-tjeneste og ferdig installert programvare på boks.

Programvare-som-en-tjeneste er i skuddet for tiden. Internasjonale aktører som Salesforce.com utvikler programvare og leverer det som en abonnementstjeneste. De har serverne stående hos seg selv og tar seg av drift og kontinuerlig oppdatering. Et norsk eksempel på det samme er kontorstøtteleverandøren 24sevenoffice.

Den andre varianten er programvare på boks, eller appliance som det heter på engelsk. Istedenfor å levere programvare som kunden selv må installere, leveres en ferdig oppsatt server med innebygd operativsystem. Alt kunden trenger å gjøre er å plugge den inn med strøm og nettverksplugg. Google Appliance er et eksempel på en slik løsning. Det er Googles søkemotor for bedriftsmarkedet som kommer ferdig oppsatt i en gul serverboks.

Nå er et tredje alternativ på vei. Istedenfor å levere programvaren i en ferdig installert serverboks, kommer programvaren som et ferdig installert og konfigurert virtuelt operativsystem.

Virtualiseringsprogramvare gjør det mulig å kjøre flere operativsystemer virtuelt på samme maskin samtidig. Det gjør det også mulig å kjøre Windows på Linux og omvendt. Istedenfor at operativsystemet jobber direkte mot maskinvaren, kjører det inni et program som presenterer virtuelle maskinvarekomponenter.

En av fordelene med slike virtualiseringsprogrammer er at samme operativsystem kan flyttes mellom systemer med avvikende maskinvare. Det betyr at man kan lage en operativsysteminstallasjon som kan kjøre på forskjellige servere fra Dell, HP, IBM eller andre uten å måtte spesialtilpasse drivere til skjermkort, lydkort og andre komponenter.

På denne måten kan programvareleverandører levere ferdig installerte og konfigurerte løsninger med operativsystem, database, mellomvare og applikasjon. Dermed spares det masse tid på plunder og heft ute hos kunden.

Rent teknisk er det ingen ting i veien for at Microsoft kan gjøre dette med sitt Windows operativsystem, men på grunn av strikse lisensieringsbegrensninger er det Linux-leverandørene som har kommet lengst i å ta denne metodikken i bruk. Microsoft tilbyr imidlertid programvarepartnere å bundle SQL Server sammen med sin programvare for å gjøre det enklere.

VMware har to gratisutgaver av sine produkter, VMware Player og VMware Server, og på hjemmesiden deres kan man laste ned ferdig oppsatte operativsystem fra Red Hat, Ubuntu og Novell Suse. Virtuelle operativsystem med applikasjoner fra applikasjonsleverandørene IBM, BEA, MySQL og Oracle er også tilgjengelig derfra.

Utvalget av ferdig installerte operativsystem med applikasjoner er foreløpig ganske begrenset, men det kan raskt endre seg.

rPath er et nystartet selskap som leverer en online løsning for enkelt å sette sammen operativsystem og applikasjonspakker til et ferdig oppsatt virtuelt image. Selskapet ble startet av Red Hat-avhopperne Billy Marshall og Erik Troan. De har hentet venturekapital for å levere en programvaretjeneste som gjør det enkelt å lage ferdig oppsatte virtuelle operativsystem med ønsket programvare. Løsningen ble lansert 14. februar i år.

Tjenesten bygger på en modifisert Red Hat Linux distribusjon som de har kalt rPath Linux. Den er konstruert for å egne seg som basis operativsystem for programvarepakkene. I tillegg har de utviklet rBuilder, et system som gjør det enkelt for applikasjonsutviklere å sette sammen løsningen de vil levere til kunde.

rPath satser på å kunne levere programvare-som-en-tjeneste løsninger som kan settes opp internt hos kunden. Selskapets løsning gjør det også mulig for programvareleverandører å ta seg betalt på abonnementsbasis, for så kunne låse ned løsningen når abonnementet utgår.

De ferdig oppsatte imagene kan kjøres rett på vanlig installerte operativsystemer gjennom virtualiseringsprogramvare, eller brukes i en vanlig programvare på boks, hardware basert løsning.

IT-avdelinger vil nok fortsatt måtte bruke mye tid på installasjoner fremover, men med virtualiseringsteknologi kombinert med andre innovative programvareløsninger vil vi nok se en reduksjon i unødvendig tidsbruk på installasjon. På mange måter blir det som når image-kopiering ved hjelp av programmer som Symantec Ghost reduserte installasjonstiden for operativystemer i bedriftene, bare at denne gangen kommer programvareleverandørene til å spille en mer aktiv part i jobben med å redusere det unødvendige tidsforbruket.

Til toppen