– Lekkasjene svekker tilliten til Telenor

Både styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke deltok på onsdagens møte i Telenors bedriftsforsamling.

Styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.
Styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke i Telenor. (Bilde: Terje Bendiksby, NTB scanpix)

Både styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke deltok på onsdagens møte i Telenors bedriftsforsamling.

Etter møtet gjorde forsamlingen det klart at den ser alvorlig på uenigheten i styret og det den beskriver som omfattende lekkasjer fra selskapets behandling av krevende og sensitive saker.

Samtidig understreker forsamlingen på 15 medlemmer at den er tilfreds med at styret har konkludert, og den har tillit til at styret og administrasjonen kan konsentrere seg om videreutviklingen av Telenor.

– Vi har gitt uttrykk for bekymring og uro over situasjonen, men vi er tilfreds med at den er håndtert. Nå har vi gitt vår støtte til de tiltak og det styret nå har gjort, og så får vi ta det derfra. Men vi er som sagt tilfreds med det vi fikk høre på møtet i dag, sier bedriftsforsamlingens leder Anders Skjævestad i en kommentar til NTB onsdag kveld.

Forsamlingen bemerker spesielt at lekkasjene svekker tilliten til selskapet og gjør arbeidet for styret og administrasjonen unødvendig krevende.

Grundig redegjørelse

Under onsdagens møte fikk forsamlingen en grundig redegjørelse av styreleder Gunn Wærsted om styrets arbeid i høst, samt uttalelsen som styret kom med etter styremøtet sist uke.
 
Redegjørelsen inkluderte særskilt de sakene som i de siste ukene er omtalt i mediene.

Samtidig er bedriftsforsamlingen tilfreds med styrets samlede oppslutning om tillit til konsernsjef Sigve Brekke. Det gjelder også prosessen og oppslutningen om konsernets strategiske utfordringer fremover.

Wærsted gjennomgikk også arbeidet med å avdekke og håndtere såkalte compliance-saker i Telenor, det vil si om konsernets egne retningslinjer er overholdt.

«Dette er et krevende og komplekst arbeid. Bedriftsforsamlingen er tilfreds med at styret og administrasjonen fortsetter å forsterke arbeidet på dette området», heter det videre i bedriftsforsamlingens uttalelse.

Tilsynsorgan

Etter at det ble kjent at Wærsted tidligere i høst ba Brekke vurdere sin stilling, ble det spekulert på om en av dem ikke kunne fortsette. Et møte i Telenor-styret i forrige uke endte med at begge fortsetter, og Brekke fikk full støtte fra styret, inkludert styrelederen.
 
 

Bedriftsforsamlingen er hovedsakelig et tilsynsorgan som fører tilsyn med styrets administrasjon av selskapets drift. Den har imidlertid myndighet til å ta avgjørelser på viktige områder, blant annet å velge og avsette styremedlemmer. Forsamlingen kan også granske forholdet mellom konsernsjef og styreleder.

Det som vanligvis skjer, er ordinær utskiftning av styremedlemmer i mai hvert år. Det reelle arbeidet med styrekandidater gjøres vanligvis i nominasjonskomiteen. (©NTB)

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen