Lenge til vi kan kaste tastatur og mus

Kjøp deg et godt tastatur og en god mus. Det er langt frem til andre typer måter å styre datamaskinen på, spår Gartner.

Kjøp deg et godt tastatur og en god mus. Det er langt frem til andre typer måter å styre datamaskinen på, spår Gartner.

Gartner har gått igjennom den teknologiske utviklingen på en rekke felter og deler ut råd til sine store kunder om hva de bør satse på og kanskje viktigst - hva de bør se an.

digi.no har fått tak i Gartners analyse av grensesnitt-teknologi for de neste fem årene. For en rekke teknologier lover oss bedre måter å både motta og styre informasjon på. Dessverre er det langt frem de kommer i vanlig bruk, mener analyseselskapet Gartner i en fersk gjennomgang av markedet og utviklingen.

Gartner bruker en "hype-kurve" for å beskrive hvordan de tror en gruppe teknologier vil bli utviklet og fanget opp av markedet.

    Les også:

Gartner kaller fasene "teknologiutløser" (oppfinnelse/gjennombrudd), "toppen av overspente forventninger" (mye hype, og mange oppstarter), "dalbunn og pessimisme" (teknologien dømmes som feilslått), "oppoverbakke" (pionérkunder starter opp) og "platå" (30 prosent markedsaksept).

Teknologiutløser-stadiet (nye teknologier)
Tankegjenkjenning er en teknologi som gjennom tilkoblede ledninger skal kunne tolke hva brukeren tenker, men dette ligger på forsøkstadiet og ligger mer enn 10 år frem i tid. Man får dessuten de beste resultatene når man oprerer inn følerne, noe de fleste brukere ikke ønsker.

Gjenkjenning av ansiktsuttrykk kan gjennomføres med avanserte kamera, men dette er bare nyttig i enkelte nisjemarkeder og ligger 5-10 år frem i tid.

Innopererte brikker kan identifisere brukere og gi helseinformasjon, men behovet for operasjon er et stort handikap. Ligger minst 10 år frem i tid.

Øyebevegelser kan følges av en kamera og kan erstatte mus for vanlige brukere. Teknikken er vist med prototyper, men kommerisielle produkter ligger fem år frem i tid og vanlig bruk 10 år, mener Gartner.

Skjermbriller bestråler øye direkte med et skjermbilde, noe som er nyttig i en rekke markeder, ikke minst for alle mobile brukere, Teknologien er vist, men må forbedres og det er 5-10 år til dette er i vanlig bruk.

Følelse-måling kan være nyttig i noen former for systemer, men hvordan er ikke klart. 5-10 år frem i tid, mener Gartner.

Fysisk feedback i form av hansker eller styrespaker som rister eller gir motstand kan være nyttig i nisjemarkeder og spill. Mer enn 10 år til vanlig bruk.

Datamaskiner i beltet som kan styres med brilleskjerm og stemmen er nyttig i nisjemarkedet, men vil neppe bli noe for den vanlig bruker. 5-10 år frem i bruk.

Skjermfigurer du kan snakke til og som hjelper deg kan være nyttig på nettsider, men er stort sett ikke så nyttig. Kanskje i bredere bruk om 5-10 år.

Elektronisk papir - arktynne og bøyelige skjermer du kan skrive på er fremdeles 2-3 år unna kommerisell lansering, men det vil ta 5-10 år før de er i vanlig bruk.

Toppen av overspente forventninger - mye snakk - lite virkelighet
Stemmegjenkjenning på bærebare enheter vil frigjøre oss fra små tastaturer på mange typer utstyr. Er i vanlig bruk på en rekke felter om 2-5 år.

Dalbunn og pessimisme:(mindre omtale og håp)

Naturlig språk er betegnelsen på programvare som klare å tolke innhold og mening. Målet er å la brukere skrive inn sine kommandoer med vanlige setninger, men teknologien må tilpasses mye til hver applikasjon. I vanlig bruk om 2-5 år.

Innlesing av tekst lar deg snakke inn tekst på Pcen, men til tross for at nøyaktigheten er høy føler mange brukere det rart å snakke inn tekst. Kanskje vil bruken av stemmestyring på mobiler redusere denne psykologiske sperren. Vanlige i bruk om 5-10 år

Tredimensjonale nettsider ble lansert for lenge siden og nå er båndbredden her, men verdien av 3D-navigerbare grensesnitt er uklar. Blir neppe vanlig, tror Gartner.

Maskin-oversettelse - systemer som oversetter tekst mellom to språk er blitt ganske bra, men ikke god nok til forretningsbrev og annen kritisk kommunikasjon. Bruken øker, men massemarkedet ligger 5-10 år frem.

Håndskriftgjenkjenning har fått en ny vind med TabletPC og blir stadig bedre. I bred bruk om 2-5 år.

Stemmegjenkjenning i telefonsystemer blir stadig bedre og brukes nå av mange. Massemarked om 2-5 år.

Platå-stadiet (massemarket):.
Opplesning av tekst (talesyntese) er den eneste teknologien Gartner mener er på vei inn i massemarkedet.

Til toppen