Lenovo vokser i krympende marked

Den kinesiske pc-leverandøren publiserte utmerkede tall for siste kvartal.

Lenovo vokser i krympende marked
Lenovo er blitt Europas nest største pc-leverandør, målt i volum. I fjerde kvartal vokste omsetningen med 12 prosent, globalt. Bilde:

Den kinesiske pc- og mobilleverandøren Lenovo publiserte i dag sine tall for kvartalet fram til 31. desember, det tredje i selskapets regnskapsår.

Lenovo fortsetter sin kraftige vekst: Mens det globale pc-markedet krymper, økte selskapet omsetningen sin med 12 prosent til 9,4 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i forrige regnskapsår.

Nettoresultatet var opp 34 prosent til 205 millioner dollar.

Lenovo viser til at de har lykkes med en strategi døpt «vern og angrep». De går ut på å verne den tradisjonelle satsingen – pc-er og hjemmemarkedet – mens de angriper nye muligheter i vekstmarkeder, forbrukermarkedet og det Lenovo kaller «pc-pluss-produkter», det vil si mobiltelefoner, nettbrett og smarte fjernsynsapparater. «Angrep»-satsingens andel av Lenovos omsetning har på fire år vokst fra 32 til 50 prosent av den samlede omsetningen.

På hjemmemarkedet Kina er Lenovo den største leverandøren av smartmobiler, målt i volum. Selskapet opplyser at denne virksomheten gikk i pluss i siste kvartal, for første gang.

Lenovo viser til anslag fra analyseselskapet IDC, som går ut på at det globale pc-markedet, målt i volum, krympet med 7,8 prosent i fjerde kvartal. I samme kvartal økte Lenovo sine leveranser med 7,9 prosent. Målt i volum har det kinesiske selskapet i dag 15,9 prosent av det globale markedet. Veksten kommer i en situasjon der deres store vestlige konkurrenter sliter.

Lenovo utvider også gjennom oppkjøp. I siste kvartal kjøpte de brasilianske CCE (leverandør av «pc-pluss-produkter») og amerikanske Stoneware (nettskyselskap). I tillegg inngikk de et partnerskap med EMC som innebærer en fellessatsing med Iomega-avdelingen til EMC, det vil si innen forbrukerorienterte lagringsløsninger.

Regnskapet viser ellers at Lenovos omsetning i Kina økte med 17 prosent til 4,1 milliarder dollar, og utgjør 43 prosent av selskapets samlede omsetning.

I Europa markerte Lenovo seg med en 25,5 prosent økning i pc-leveransene, der de nå inntar andre plass, målt i volum.

Les mer om: