Leo Burnett: Kommunikasjon er viktigst

I gårsdagens artikkel om New Deal uttalte Frank Bjaanes til digi.no at mange reklamebyråer fokuserer for mye på teknikk heller enn kommunikasjon.Tekstforfatter Eystein Ruud i Leo Burnett Interaktiv mener dette er en sannhet med modifikasjoner.

- For byråene er Internett et nytt område, og det har vært vanskelig å vite hvordan man skal satse. Jeg tror de fleste nå har kommet til at vi må legge hovedvekt på det vi kan best; nemlig å selge gode idéer og kommunikasjonsløsninger, sier Ruud.

- Vi har god teknisk kunnskap internt, men kjøper teknologisk spisskompetanse eksternt, Det vi ønsker er å sette en klar grense for hva vi som reklamebyrå skal drive med. Jeg tror også at mange av de teknisk tunge aktørene i markedet med fordel kunne satse på å utvikle spisskompetanse på sitt felt fremfor å fuske i kommunikasjonsfaget, sier Ruud.

Han understreker at teknikk og kommunikasjon møtes i et kreativt krysningspunkt hos Leo Burnett Interaktiv.

- I vår avdeling er det syv ansatte, hvorav to er programmerere. Det er planer om en utvidelse av staben, men dette er ikke endelig vedtatt. Nyansettelser vil sannsynligvis resultere i flere tradisjonelle byråstillinger i avdelingen, sier Ruud til digi.no.

Til toppen