Les FAT32 fra Windows NT

Et problem med FAT32, er at det ikke har vært mulig å lese slike partisjoner direkte fra Windows NT. Selskapet Winternals Software har gjort noe med dette gjennom sitt FAT32 program for Windows NT.

Et problem med FAT32, er at det ikke har vært mulig å lese slike partisjoner direkte fra Windows NT. Selskapet Winternals Software har gjort noe med dette gjennom sitt FAT32 program for Windows NT.

FAT32 er i praksis en FAT32-driver for Windows NT 4.0. Den gjør det mulig å lese eller skrive til FAT32-partisjoner. Det er derfor kun oppstartspartisjonen som ikke kan være i FAT32.

Noen begrensninger har systemet. Du kan ikke opprette FAT32-partisjoner ved hjelp av denne programvaren. Da er du nødt til å bruke FDISK fra Windows 98 eller Windows 95 OSR2, eventuelt bruke PartitionMagic eller lignende tredjepartsapplikasjon.

FAT32-driverne støtter heller ikke reparasjoner av partisjonene. Det følger riktignok med et DOS-program, CHKFAT32, som kan varsle om det skjer diskfeil, men reparasjonen må gjøres av for eksempel ScanDisk i Windows 95 OSR2/98 eller andre diskreparasjonsverktøy som støtter FAT32.

Winternals leverer også NTFSDOS, en NTFS-driver for Windows 3.x/95/98 og DOS. Med denne driveren kan brukeren lese NTFS-partisjoner på samme måte som man leser FAT16-partisjoner. Man kan derimot ikke skrive til NTFS-partisjonene med dette produktet.

NTFSDOS kan lastes gratis ned fra fra Winternals nettsted, men FAT32-driveren koster 39 dollar. Denne kan ved hjelp av et kredittkort, også hentes ned fra selskapets nettsted.

Til toppen