Les FAT32 fra Windows NT

Et problem med FAT32, er at det ikke har vært mulig å lese slike partisjoner direkte fra Windows NT. Selskapet Winternals Software har gjort noe med dette gjennom sitt FAT32 program for Windows NT.

FAT32 er i praksis en FAT32-driver for Windows NT 4.0. Den gjør det mulig å lese eller skrive til FAT32-partisjoner. Det er derfor kun oppstartspartisjonen som ikke kan være i FAT32.

Noen begrensninger har systemet. Du kan ikke opprette FAT32-partisjoner ved hjelp av denne programvaren. Da er du nødt til å bruke FDISK fra Windows 98 eller Windows 95 OSR2, eventuelt bruke PartitionMagic eller lignende tredjepartsapplikasjon.

FAT32-driverne støtter heller ikke reparasjoner av partisjonene. Det følger riktignok med et DOS-program, CHKFAT32, som kan varsle om det skjer diskfeil, men reparasjonen må gjøres av for eksempel ScanDisk i Windows 95 OSR2/98 eller andre diskreparasjonsverktøy som støtter FAT32.

Winternals leverer også NTFSDOS, en NTFS-driver for Windows 3.x/95/98 og DOS. Med denne driveren kan brukeren lese NTFS-partisjoner på samme måte som man leser FAT16-partisjoner. Man kan derimot ikke skrive til NTFS-partisjonene med dette produktet.

NTFSDOS kan lastes gratis ned fra fra Winternals nettsted, men FAT32-driveren koster 39 dollar. Denne kan ved hjelp av et kredittkort, også hentes ned fra selskapets nettsted.

Til toppen