Leser pensum med syntetisk tale

I Oslo brukes syntetisk tale til å lage lydbøker også for studenter med lese- og skrivevansker.

I Oslo brukes syntetisk tale til å lage lydbøker også for studenter med lese- og skrivevansker.

Syntetisk tale åpner nye læringsmuligheter for personer med lese- og skrivevansker, som ikke har de samme støtteordninger som blinde og svaksynte for å få gjort om pensumbøker til lydbøker. Universitetet i Oslo (UiO) er verdens første universitet til å ta i bruk et dataprogram som hurtig konverterer tekst til lyd, og dermed gjøre det mulig for studenter med lese- og skrivevansker å få pensum på lydbok, skriver Universitas.

Alle kompendiene av ulik papirkvalitet skal nå lages i et html-format som programmet Daisy Generator kan gjøre om til tale.

Daisy Generator er utviklet av det svenske selskapet Phoneticom, og forhandles i Norge av selskapet Bo Jo Tveter. Daglig leder Tore Siemensen forteller til digi.no at det knytter seg store forventninger til Universitetet i Oslo, som skal prøve ut programmet, evaluere det og senere gi videre anbefalinger til andre høyskoler og universiteter i Norge.

Normalt leses bøker inn av fysiske mennesker og gjerne av skuespillere. Lydboken i Daisy-format derimot, bruker den syntetiske taleren Kari.

Selve programvarelisensen koster 40.000 kroner, som gjør det mulig å kjøre et ubegrenset antall produksjoner. I tillegg kreves en lisens for Kari. Når Kari leser i en normal hastighet vil det koste rundt 40 kroner timen for en bok.

Siemensen forteller at også Utdanningsdirektoratet har Daisy-format for utlevering, i tillegg til Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek.

- Man får kanskje ikke akkurat Wenche Foss kvalitet, men likevel en kvalitet som er mer enn bra nok, mener Siemensen.

Daisy Generator er et serverbasert system som brukeren får tilgang til gjennom et web- grensesnitt. Programmet kan betjene mange samtidige brukere, og krever ikke annet av klient-PC-en enn en nettleser. Serveren kan like godt gjøres tilgjengelig over Internett som over et lokalnett.

En student med lese- og skrivevansker som er med på utprøvingen, sier til Universitas at Daisy lar ham komme gjennom en bok fem til seks ganger raskere enn om han skulle slitt med teksten på egen hånd.

Produksjonen av én enkelt lydbok etter den tradisjonelle metoden koster rundt 15.000 kroner. Med Daisy Generator koster det anslagsvis 150 kroner å få omgjort en vanlig pensumbok til lyd. Dermed er det håp for at alle studenter med lese- og skrivevansker kan få hjelp. Foreløpig er det UiO som dekker disse utgiftene. Med den nye åndsverkloven vil denne støtten overtas av det offentlige.

- Studenter med lese- og skrivevansker kan ta kontakt med Konsulenttjenesten for funksjonshemmede studenter (KFS) og få tilrettelagt kompendier til sine behov, sier førstekonsulent ved KFS Roar Fikkan til Universitas.

Til toppen