Leserbrev: - LoveLetter-orm resultat av overdreven standardisering

Mac-tilhengeren Arild Eugen Johansen mener at mangelen på mangfold i databransjen utgjør en fare for samfunnets utvikling på lang sikt, ikke bare gjennom enkeltstående tilfeller som LoveLetter-ormen.

Jeg tror Harald Brombach "misser" et viktig aspekt i sine ILOVEYOU-artikler og det er KULTUR. Eller rettere mangel på sådan. Eller for ikke å erte PC-folk på meg, MONOKULTUR.

Det er ikke først og fremst Microsofts "feil" at slike ting skjer. De er et handelsfirma (først og fremst) som selger en rekke produkter på det "frie " marked og som folk kjøper og bruker. I de fleste tilfeller kommer de automatisk med den datamaskin de kjøper (utfra pris, tilgjengelighet, anbefaling, vane etc) og Microsofts produkter er ikke et direkte valg de gjør. Forøvrig har de aller fleste ingen formening om hva de egentlig kjøper og heller ingen motforestillinger (men det er en annen historie og jeg sier ikke dette på en nedsettende måte).

Svært mange er pålagt å bruke systemet og produktet på sin arbeidsplass pga. forsøk på "standardisering". IT ansvarlige kan ikke forholde seg til mer enn én teknologi, ser det ut til. Og ledelsen i firmaer tror at det blir billigere å ha ett "system". Erfaringer har vist at det både er dyrere og mer sårbart.

Dette kalles monokultur og er gang på gang, innen andre vitenskaper (biologi, lingvistikk etc.), bevist å ha skadelig virkning på utviklingen. Og den viktigste konsekvensen er sårbarhet når noe går galt. Da stopper alt opp.

Arnold Toynbee skrev at: "Civilizations in decline are consistently characterized by a tendency towards standardization and uniformity. Conversely, during the growth stage of civilizations, the tendency is toward differentiation and diversity." Altså at sivilisasjoner i utvikling har mangfold og spredning.

Selvsagt har Brombach rett i at slike ting som ILOVEYOU (som BBC World nå har begynt å kalle Love Bug Virus) også kan skje på Mac og andre systemer og at det har noe med masseutbredelsen å gjøre at det akkurat skjer med Windows-maskiner. Men jeg tror ærlig talt at folk som går mot strømmen er mer bevisst på sitt valg og mer "kultiverte" stort sett enn "hopen". Der har du alt. Og masse folk som kjeder seg.

Som Mac "fanatiker" kan jo mange tro at vi ønsker Mac overalt. Hvor langt fra sannheten kan man komme? Det de aller fleste bevisste Mac-brukere (jeg bruker det i betydningen opplyste, aktive eller noe sånt, ikke at de "andre" er bevisstløste) ønsker er mangfold. At alle kan "snakke" med alle gjennom standard-protokoller som TCP/IP, HTML, POP, SCSI, USB, FireWire, og med filformater som TIFF, JPEG, ASCII, PDF, der enten filene kan leses av mange programmer eller leser er gratis og ikke som .doc der du må kjøpe et program for å lese filene. Og det faktum at mange tror at Word er et slags offentlig dataprogram som "alle har" og at offentlige myndigheter legger ut dokumenter i kun det formatet er et alvorlig "sykdomstegn" etter min mening.

Utslag av samme monokulturtenkning er at når telefonkatalogen skal legges på CD-ROM i moderne elektronisk format så blir den laget bare tilgjengelig for MONOKULTUREN! For det er jo den de fleste har. Hva skal man vel bry seg med "minoritetene"? De kan da heller skifte ut utstyret til flerfoldige tusen og opplæring som nesten er uerstattelig og skaffe seg det "alle har". Det er for meg ufattelig at man skal betale for telefonkatalog på et elektronisk medium som koster et par kroner i det hele tatt når man får et halvt "grantre" gratis!

Denne tankegangen om ensretting er meget farlig som jeg har forsøkt å vise over. Og den fører til sårbarhet. Og ikke minst økonomisk tap. Hvem betalte de anslagsvise $400 milliarder det kostet å "reparere" Y2K-"problemet"? Og hvem fikk betalingen?

Tankegangen om standardisering er utbredt. Hva som er motivasjonen kan man lure på. Vi har da valg (og ønsker selvsagt å ha det) når det gjelder valg av TV, kamera, biler, klær, bøker så hvorfor skal "drivstoffet" i datamaskinen bare komme fra ett ("kriminelt"?) firma i USA.

En som heter Mike S. skriver veldig bra om dette temaet på http://www.macopz.com/columns/mikes/.

Til toppen