Leserinnlegg: Deler Ryggs kritikk

I dette leserinnlegget, støtter Terje Sivertsen, teknisk sjef i ComPatner i Harstad, kritikken Magne Rygg kom med i gårsdagens digi:tele. De kritiserer begge myndighetenes liberalisering av telemarkedet første november.

I dette leserinnlegget, støtter Terje Sivertsen, teknisk sjef i ComPatner i Harstad, kritikken Magne Rygg kom med i gårsdagens digi:tele. De kritiserer begge myndighetenes liberalisering av telemarkedet første november.

Det er hyggelig at dere setter fokus på forholdene rundt dette med oppløsningen av telemonopolet.

ComPartner A.s. har i lengre tid arbeidet for E-verkene i vår region for å forberede dette og vi er derfor svært bekymret slik høringsutkastet ser ut i dag.

Det er betenkelig at man til de grader skal regulere telenettet frem til 1998. Herr Sanderud i Samferdselsdepartementet sier "-- Utgangspunktet for at vi nå slipper dette løs er at det er for dumt å bare la kapasiteten ligge der uberørt frem til 1998". Det dumme er vel at eventuelle konkurrenter ikke kan starte før 1998 med utbyggingen av sine nett. Det fordi de ikke kan bygge med en kapasitetet som er særlig større enn de behovene de har selv.

Lykke til videre

Med vennlig hilsen

ComPartner A.s.

Terje Sivertsen

Teknisk sjef

Til toppen