Leserinnlegg: - Kopibeskyttelse stenger lovlige brukere ute

Mediebransjen arbeider med teknologier som vil komplisere bruk og i mange tilfeller stenge ute betalende brukere.

Mediebransjen arbeider med teknologier som vil komplisere bruk og i mange tilfeller stenge ute betalende brukere.

Av Paul K Egell-Johnsen, utvikler/PR Manager, eZ systems as, http://ez.no/

I saken EU vil verne om din rett til musikk/film-kopiering skriver digitoday.no om hvor lite farlig analog kopiering var/er for filmbransjen.

Vel, jeg vet at det var mye bråk rundt videoopptakere når de kom, faktisk måtte man helt opp til Høyesterett i USA for at forbrukerne skulle få beskyttet sine rettigheter. De samme argumentene som brukes i dag for digital kopiering ble også brukt den gang, nå med det lille ekstra emosjonelle "digitale kopier er perfekte kopier".

I tillegg til at film- og musikkbransjene vil forby kopiering har de også laget systemene slik at privatfolks opptak på digitalteknologi (DAT/DVD/MiniDisc) automatisk blir underlagt kopieringsbeskyttelsen, slik at du ikke kan foreta kopiering av ditt eget orginialmateriale gjort via disse maskinenes analoge innganger. De oppfører seg som om opphavsmanen ikke eier opphavsretten.

Med andre ord blir maskinvaren laget slik at de beskytter de store selskapenes artister, mens små private blir dømt til å ikke få tilgang til sine eget materiale, selv om vi betaler for maskinvaren. Sony har for eksempel flere interesser her, de lager maskinvaren som forbrukerne bruker, de eier film- og musikkselskaper og de lager også profesjonellt utstyr.

I USA har man nå avdekket at DirectTV har lagt inn brikker i sine set-top bokser som gjør at de kan skru av HDTV på den analoge utgangen, angivelig for at man ikke skal kunne ta opp HDTV signaler analogt. Industrien er like forbannet på analoge opptak som digitale. De bryr seg ikke om forbrukerne blir forhindret fra å se sine egne opptak, kopiere dem, eller høre på musikk som man har betalt for når man vil.

Neste steg er å prøve å gjennomføre kopibeskyttelse som bare kan kjøres på en bestemt datamaskin, med en bestemt operativsystem-installasjon, fra en bestemt fil på en bestemt harddiskpartisjon. Det fører til at når du vil bytte datamaskin har du ingen metode for å høre på musikken igjen. Hva hvis harddisken går i stykker (det har skjedd meg et par ganger)? Eller hvis du oppgraderer prosessoren eller operativsystemet?

Det som er frustrerende med disse metodene er at de helt og holdent påfører forbrukerne ekstra problemer, låser forbrukerne til bestemte leverandører av utstyr og programvare og ikke minst de bryter mot forbrukernes opparbeidede rettigheter til å ta sikkerhetskopier, høre og se på musikk og film når man har lyst til (etter å ha betalt for å gjøre det, som med bøker) og rett til å selv bestemme hva man gjør med sine egne ting.

Denne saken har ikke bare konsekvenser for brukervennlighet og forbrukernes rettigheter, det er også slik at hensikten med slike kopisystemer, er ikke bare å forhindre ulovlig kopiering, det de blir også innført for at forbrukerne må betale for hver gang de ønsker å se en film, høre et musikkstykke ol. Poenget er ikke bare at man ønsker at alle skal betale for sin lovlige kopi, man ønsker også at man må betale flere ganger, en gang for å ha den på datamaskinen hjemme, en gang for sin MP3 spiller, og så videre.

Hvis e-bøker blir normen og ikke unntaket, vil ikke biblioteker kunne eksistere under et slikt system. Man må altså nødt til å være økonomisk velbeslått og uavhengig for å nyte tilgang til alle deler av samfunnslivet. Dette kan sees allerede, undersøkelser fra mange land, inklusive Norge, viser dette, ved at fattige mennesker ikke kan ta del i det normale samfunnet fordi at aktiviteter koster. Når man også skal betale for hver gang man skal se en film, hver gang man skal høre på musikk osv, er det klart at enda mer av samfunnet vil bli utilgjengelig for disse gruppene.

Jeg skal ikke forbigå at de samme argumentene jeg bruker her også bør brukes mot alle som ønsker å privatisere NRK, public broadcasters kan synes å ha en enda større viktighet i framtiden nå som slike drakoniske systemer trues innført.

Jeg krysser fingrene for EUs initiativ, men er dessverre redd for at høyrevridningen i USA, med fare for utbytting av høyesterettsdommere kan føre til at USA vil vedta (utover det de allerede har vedtatt under Clinton) lovverk og regler som totalt ødelegger forbrukernes rettigheter. Når USA leder an i slikt vil de raskt kreve liknende regler blant sine allierte og sine handelspartnere.

Til toppen