Leserinnlegg: - Telenor innfører langermetoder i mobilmarkedet

Telenor sa midt i fellesferien opp avtalene med mobilabonnenter med såkalt "BeløpsStopp-avtale og tilbyr i stedet den dyrere RingKontant-løsningen. Dette minner om langermetoder, mener høgskolelektor Frode Rustøy.

Dette minner mistenkelig om de metoder som brukes i mer lyssky virksomheter for å pushe diverse varer. Først får man kunden på kroken, deretter skrus prisen opp og brukeren lokkes til å kjøpe mer av varen. Frode Rustøy er høgskolelektor i informatikk og arbeider som kreativ leder ved Sonans Nett-Gymnaset og i ClassWare AS.

En 13-åring med BeløpsStop kan bare benytte et visst antall tellerskritt pr måned, men en 13-åring med RingKontant kan komme til å bruke nærmest "ubegrensede" beløp på sin mobiltelefoni.

Telenor påstår at årsaken ligger i utvikling av nye tjenester som ikke lar seg kombinere med BeløpsStopp. Videre hevder markedsdirektør Martin Rytterager i Telenor Mobil AS, som har underskrevet brevet til abonnentene, at BeløpsStopp ikke fungerer slik mange av selskapets kunder forventer og at de derfor velger å avslutte tjenesten.

For en "fjortis" kan dette oppleves som en lettelse. Endelig skal hun nå få anledning til å bruke alle sine lommepenger på mobiltelefoni! For oss som foreldre er det imidlertid et stort problem.

Avviklingen innebærer at Telenor bryter inngåtte avtaler med kundene. Ved salg av mobiltelefon krever selskapet at det inngås avtale om bindingstid på 12 eller 24 måneder. En slik avtale oppfattes altså ikke å være bindende for Telenor.

BeløpsStopp innebærer at man som forelder har muligheten til å kontrollere barnas mobiltelefoni på en god måte. Eksempelvis kan man betale kr 150,- inn på podens telefonkonto per måned. Når denne summen er brukt opp vil det ikke lenger være mulig å ta utgående samtaler fra telefonabonnementet. Inngående samtaler vil likevel fortsatt fungere slik at foreldre og venner kan kontakte abonnenten.

BeløpsStopp har således vært et tilfredsstillende produkt når man ønsker å ha absolutt kontroll på forbruket.

Dette kan neppe være annet enn et forsøk på å utnytte ungdommens forbruksvaner. Å hevde at BeløpsStopp ikke kan kombineres med nye tjenester må innebære at Telenor ikke har kontroll over teknologien og/eller at de ikke forstår sine egne produkter. Det kan neppe være problematisk å kombinere de ulike tjenestene eller å gjøre nye tjenester utilgjengelig for abonnenter med BeløpsStopp. Dette handler om elementær programmering. Her kan det ikke stå på annet enn manglende vilje fra leverandøren.

Min datter på 13 år fikk sin Nokia 3310 i julegave. Telefonen ble kjøpt til redusert pris fra Telenor under forutsetning fra Telenors side om at telefonen var bundet til et Telenor-abonnement i 24 måneder.

Bare 8 måneder etter at avtalen ble inngått, velger Telenor å bryte denne.

Min datter har selvsagt ingen motforestillinger mot å bytte til RingKontant. Hun har hittil fått kr 150,- pr måned og brukte i begynnelse opp denne summen på 5-10 dager. I det siste har jeg imidlertid opplevd at hun har klart å forlenge dette til 15-20 dager. At en 13-åring skal bruke mer enn kr 150,- pr måned på Telenor er ikke ønskelig! Resultatet er antagelig at Telenor kan klare å utnytte dette markedet å hente inn 4-5 ganger større gevinst på SMS-meldinger som de allerede har priset 500% høyere enn riktig pris. Overgang til RingKonant er derfor helt uaktuelt fordi jeg vet at hun da i perioder vil være fristet til å bruke størstedelen av sine lommepenger på Telenors produkter.

SMS er nærmest som "dop" for mange ungdommer og det ser ut til at de kan bruke nærmest ubegrenset med tellerskritt på dette. I tillegg er handelen med "ringetoner" og "logoer" på grensen til å være uetisk. 8 kroner for en elendig ringelyd eller et stykke lavoppløselig grafikk er forkastelig. Både mobiltelefon generelt og SMS spesielt er hensiktsmessige tjenester brukt med fornuft, men nå må Telenor ta ansvar for sine unge abonnenter!

Vi har nylig fått regler som setter fokus på "spillegalskap" og regulerer bruk av spilleautomater. Tilsvarende regelverk kan med fordel også utarbeides for å beskytte ungdommen mot "mobilmonopolistene". Det bør være et folkekrav at Telenor nå utarbeider gode rutiner som ivaretar forbrukernes interesser!

Det kreves nå at Telenor gir en grundig redegjørelse for sin handlemåte. Det er også å håpe at norske politikere tar fatt i denne problematikken og instruerer teleselskapene om etiske retningslinjer i mobilmarkedet.

Undertegnede krever å få full kompensasjon fra Telenor for sine utgifter med å bytte alle sine Telenor-abonnement til ny leverandør.

For "Foreldrefronten mot langermetoder i mobilmarkedet"

Frode Rustøy

Til toppen