Leserinnlegg: - Telia bør velge en proff eier

"Beste strategi for Telia i salget av Telia Norge vil muligens være å selge til en meget proff eier/konkurrent som man alt møter i andre markeder hvor, fortrinnsvis, Telia/Telenor er utfordreren", kommenterer Kenneth Fjell.

"Beste strategi for Telia i salget av Telia Norge vil muligens være å selge til en meget proff eier/konkurrent som man alt møter i andre markeder hvor, fortrinnsvis, Telia/Telenor er utfordreren", kommenterer Kenneth Fjell.

I artikkelen "Jakten på en uproff eier til Telia Norge" påpekes muligheten av at Telia kan ha interesse av å finne en "uproff" eier til Telia Norge slik at den framtidige konkurransen fra sistnevnte vil bli mykere. Fremtidig konkurranse-evne heller enn pris, kan dermed bli en avgjørende faktor i valg av kjøper. Valget virker derfor som å stå mellom lav salgspris i dag og mykere konkurranse i morgen eller høy salgspris i dag og hardere konkurranse i morgen.

I utgangspunktet har argumentet en viss appell, men noen punkter bør tas med i resonnementet for å gjøre det mer komplett.

Etter et eventuelt salg til en uproff, ny eier, har Telia ikke lenger kontroll over hva som videre skjer med selskapet og således oppstår en arbitrasjemulighet for den nye eieren som umiddelbart kan videreselge hele eller deler av Telia Norge til proffe eiere til en høyere pris. En smart, uproff eier kan sågar inngå en forhåndsavtale med en proff eier om videresalg. Dermed vil Telia bare oppnå å få en lavere pris enn ved å selge direkte. For at artikkelens resonnement skal holde, må derfor Telia kunne forhindre slik arbitrasje, noe som er usannsynlig at de kan.

Dog finnes det en annen mulighet, nemlig å forringe konkurransepotensialet til Telia Norge før salg.

To virkemidler i så måte kan være å overføre kunnskapsbasen til Telia/Telenor samt forringe kundebasen. Med hensyn til førstnevnte er imidlertid noe av problemet at Telia/Telenor selv ventes å skulle "slanke seg" etter sammenslåingen. Mer sannsynlig (og vanlig i slike sammenhenger) er derfor kunnskapsflukt ved at dyktige ansatte flykter til/snappes opp av konkurrenter. Sistnevnte svekker Telia Norge, men styrker øvrige konkurrenter og vil således ikke være til Telia/Telenors fordel ettersom de vil få en lavere pris og hardere konkurranse. Å forringe kundebasen, for eksempel gjennom redusert service, er risikabelt ettersom Telia Norge gjerne assosieres med Telia/Telenor slik at Telia Norge kundene både på kort og lang sikt kan bli tapt for Telia/Telenor.

Beste strategi for Telia i salget av Telia Norge vil muligens være å selge til en meget proff eier/konkurrent som man alt møter i andre markeder hvor, fortrinnsvis, Telia/Telenor er utfordreren. Således vil Telia/Telenor i framtiden kunne svare på hard konkurranse fra gamle Telia Norge ved å slå tilbake hvor det svir mest - i den nye eierens eget hjemmemarked. Dette kan bidra til å få den nye eieren til å begrense sin konkurranse som er hovedargumentet i artikkelen. Ved en slik strategi vil Telia tilsynelatende bidra til å øke konkurransen, men kunne oppnå det motsatte og dertil kunne få en høy pris for Telia Norge ettersom mykere konkurranse betyr bedre fortjeneste både for kjøper og selger i dette tilfellet.

Kenneth Fjell,

Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning

Til toppen