Lessig: Juristen som vil avgjøre Microsofts skjebne

Lawrence Lessig har fått i oppdrag å levere en sakkyndig utredning om Microsofts bunting og lisensieringspraksis. Hans konklusjoner vil langt på vei avgjøre i hvor stor grad Bill Gates' strategi er juridisk holdbar.

Lawrence Lessig er utnevnt til "Special Master of Justice Department/Microsoft Dispute". Hans oppgave er å levere en sakkyndig betenkning inn 31. mai, som grunnlag for dommer (U.S. District Court Judge) Thomas Penfield Jacksons videre arbeid med saken mellom justisdepartementet i Washington og Microsoft vedrørende Microsofts konkurransemessige opptreden. Dette gjelder først og fremst buntingen mellom Windows og nettleseren Internet Explorer, og Microsofts lisensieringspraksis. I praksis vil hele Microsofts produktstrategi granskes juridisk.

Lessig synes ikke kjent i det rettsinformatiske miljøet i Norge. Forsker Andreas Galtung ved Institutt for rettsinformatikk forteller ellers at måten det amerikanske rettsvesen håndterer denne saken på, ikke har noen motsvar i norske prosedyrer. Han har derfor ingen oversettelse for begrepet "Special Master".

I en melding fra Harvard Law School karakteriseres Lessig som "spesialist i kyberromsrett (law of cyberspace), grunnloven, antitrust og kontrakter." Han ble utnevnt til professor ved Harvard i juli i år, etter å ha hatt et gjesteprofessorat der siden juli 1996. Før det var han professor ved Chicago Law School (fra 1995). I inneværende år underviser han i kontrakter, grunnlovsrett og i et seminar kalt "High-Tech Entrepreneur".

Lessig har bare hatt én bemerkning til utnevnelsen - at han har til hensikt å gjøre jobben så rettskaffent og så raskt som mulig - og sier at han av hensyn til sitt videre arbeid med saken ikke kan komme med ytterligere kommentarer.

Dekanus Robert Clark ved Harvard Law School mener Lessig, med sin kompetanse innen grunnlovsrett og kyberromsrett, er ideell til stillingen som Special Master i saken mellom Microsoft og justisdepartementet. Da Lessig ble utnevnt til professor ved Harvard sa Dean at Lessig ville "spille en avgjørende rolle i å gjøre Harvard Law School til et ledende senter for studier av kyberromsrett."

Lessig har en juridisk doktorgrad ("J.D.") fra Yale (1989), og har ellers akademiske grader i filosofi (Trinity College ved Cambridge University), økonomi og administrasjon (University of Pennsylvania).

Han arbeider med en bok om kyberromsrett som skal ta for seg ulike problemer som en eventuell regulering av kyberrommet kan innebære. Blant hans mer kjente artikler er "Reading the Constitution in Cyberspace" fra 1996, som er tilgjengelig på veven (se lenke øverst til høyre i denne artikkelen). Den amerikanske høyesterettsdommeren Sandra Day O'Connor kom med flere sitater fra denne artikkelen da hun skulle begrunne avvisningen av den regjeringsstøttede Communications Decency Act (CDA) i juni i år. Lessigs artikkel ble sitert fordi den blant annet utførlig analyserer ulikhetene mellom den fysiske verden og den virtuelle, og avviser enhver illusjon om at det lar seg gjøre å kontrollere alderen på de som besøker et nettsted.

Til toppen